Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Cyfryzacja to pilna potrzeba

27.10.2020

W trakcie zorganizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego webcastu, „Transformacja cyfrowa w przemyśle chemicznym”, Krzysztof Szulc z Departamentu Strategii i Innowacji Grupy Azoty przyznał, że transformacja cyfrowa w firmach chemicznych to w tej chwili strategiczne działanie, a nie chwilowy trend.

Zdaniem przedstawiciela Grupy Azoty, transformacja cyfrowa to integracja procesów cyfrowych we wszystkich obszarach działalności firmy. Wymaga ona nie tylko modyfikacji procesów biznesowych, ale także konieczna jest zmiana mentalności i zaangażowanie wszystkich pracowników, bez względu na wiek i staż pracy.

- Wymaga ona pewnej odwagi do eksperymentowania. Ważne, aby wprowadzanie transformacji cyfrowej w firmie to nie był chwilowy trend, ale działanie strategiczne, długofalowe – stwierdził Krzysztof Szulc.

Na podobny aspekt zwrócił uwagę także Marcin Hynek, Solution Consultant w  Honeywell. Jego zdaniem jednym z głównych problemów niepowodzeń projektów cyfrowych w firmach jest właśnie brak ich powiązania ze strategią organizacji, bądź jej głównymi celami biznesowymi. Transformacja cyfrowa to nie tylko modyfikacja sposobu myślenia i pracy, ale jest to w szerszym ujęciu zmiana kulturowa. Za wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii w 98% przypadków odpowiada kadra kierownicza, która promuje i proponuje nieszablonowe sposoby myślenia i innowacyjne podejście w organizacji. Ważne jednak, aby w implementację rozwiązań Przemysłu 4.0 byli zaangażowani wszyscy pracownicy.

Grupa Azoty stosuje np. do zarządzania innowacjami pracowniczymi aplikację działającą w modelu top2bottom. Narzędzie to pozwala przyspieszać proces zgłoszenia i wstępnej oceny projektów innowacyjnych i drobnych usprawnień. Rozwiązania Przemysłu 4.0 Grupa Azoty stosuje także do zarządzania ryzykiem awarii maszyn, analizy pracy instalacji i wykrywania skomplikowanych, wielopoziomowych zależności, które mogą świadczyć o zbliżającej się awarii.

Z kolei w Honeywell zastosowanie ma jeden z najnowocześniejszych komputerów kwantowych, który umożliwia pracę na bardzo dużych zestawach danych, ukierunkowaną na optymalizacje międzyobiektowe oraz rozwiazywanie skomplikowanych symulacji.

Wyświetlono: 330

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej