Artykuły - Przemysł chemiczny

CSR wspiera CSC

09.11.2017
Autor: Lesław Górniak, Dorota Kalisz, Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie
CSR wspiera CSC

Idea społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) doskonale łączy się z zasadami kultury bezpieczeństwa chemicznego (CSC).

Dobre praktyki CSR w Polsce

Zaangażowanie polskich firm we wdrażaniu idei społecznej odpowiedzialności biznesu zwiększa się z roku na rok ale nie jest jeszcze powszechne. Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydało raport dotyczący dobrych praktyk CSR w Polsce, który nosi tytuł „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” i jest częścią inicjatywy Enterprise 2020 realizowanej przez CSR Europe wraz z partnerami. W raporcie pogrupowano dobre praktyki CSR według  siedmiu obszarów CSR zawartych w normie ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko naturalne, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój.

CSR a kultura bezpieczeństwa chemicznego

Zasady kultury bezpieczeństwa chemicznego (CSC, ang. Chemical Security Culture) można realizować w odniesieniu do idei społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), bazując na siedmiu wymienionych już obszarach działania, wyszczególnionych w normie ISO 26000.

Wspólnym celem obydwu pojęć: CSC i CSR jest uwzględnienie interesu społecznego w taki sposób, aby nie wpływało to ujemnie na podstawową działalność firmy lecz przyczyniało się do uzyskiwania przez nią dodatkowych korzyści biznesowych. Ponadto zasady kultury bezpieczeństwa chemicznego kładą nacisk na zminimalizowanie zagrożeń związanych z substancjami niebezpiecznymi i instalacjami technologicznymi, jak również określają podatność na zagrożenie nielegalnego użycia substancji chemicznych w incydentach o charakterze przestępczym, które mogą skutkować poważnymi konsekwencjami publicznymi. Działania realizowane według zasad CSC skierowane przeciwko intencjonalnemu użyciu chemikaliów przez podmioty przestępcze powinny być stale doskonalone ze względu na kreatywność, jaką charakteryzuje się działalność przestępcza, zwłaszcza ta o charakterze terrorystycznym i sabotażowym.

Realizacja zasady kultury bezpieczeństwa chemicznego można oprzeć na modelu cyklu Deminga. Po analizie prawdopodobnych czynników sprzyjających nielegalnemu przejęciu niebezpiecznych substancji chemicznych planuje się działania prewencyjne, mające przeciwdziałać zagrożeniom. Następnie zaś sprawdza się ich skuteczność w sytuacjach zagrożeń oraz ustala działania korygujące i zapobiegawcze, aż do osiągnięcia rezultatów zbliżonych do zaplanowanych i przekształcenia tych działań w obowiązujące procedury. Dla sprawdzenia skuteczności działań i stosowanych rozwiązań można szeroko i stosować mało rozpowszechnione w Polsce narzędzie - ćwiczenia sztabowe, wspierając się modelowaniem komputerowym zagrożeń i używając wskazówek metodycznych opracowanych przez Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.

Ze względu na wielowątkowość zagadnień bezpieczeństwa zewnętrznego wymagane jest staranne planowanie oraz ścisła, uczciwa współpraca, zaangażowanie i komunikowanie na każdym etapie działań oraz na każdym szczeblu hierarchii w przedsiębiorstwie: od kierownictwa przez pracowników. Współpraca musi rozciągać się na zewnątrz przedsiębiorstwa, obejmując kontrahentów, dostawców i odbiorców, zwykłych obywateli, jednostki administracji i służby państwowe.

Kultura bezpieczeństwa, w ujęciu obniżania zagrożenia działaniami zamierzonymi, nie jest jeszcze uznanym obszarem działania CSR, stąd brak przykładów z jej zakresu. Dla porównania przytoczone tu zostanie działanie z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Ten obszar jest bowiem najchętniej uwzględniany w działaniach CSR ze względu na łatwość uzyskania wymiernych korzyści materialnych. Pamiętając jednak, że odpowiedzialny biznes nie może ograniczać się do ekologii, gdy zastąpimy słowo eko - wydajność terminem bezpieczeństwa publicznego; eliminowanie niebezpiecznych substancji porównany z redukcją podatności; przez pryzmat groźby ich nadużycia obok terminu redukcja uciążliwości dodamy redukcję podatności, a pojęcie środowisko rozciągniemy na środowisko społeczne i gospodarcze, włączając w to takie elementy, jak kooperacja, łańcuch dostawczo – odbiorczy, sąsiedztwo, personel i przepływ informacji, to wtedy otrzymamy podstawę do stosowania systemu ocen i przyznawanych na ich podstawie wyróżnień.

Wyświetlono: 1133

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej