Artykuły - Chemia budowlana

Coraz więcej innowacji na rynku chemii budowlanej

10.01.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Coraz więcej innowacji na rynku chemii budowlanej

Z kolei spółka Bolix niedawno ukończyła prace skutkujące powstaniem centrum badawczego, w którym odbywa się opracowywanie systemów ociepleń o obniżonej masie oraz zmniejszonej absorpcji promieniowania cieplnego do aplikacji w skrajnych warunkach temperaturowych. Jednostka jest drugim na polskim rynku i jednym z nielicznych centrów badawczych tego rodzaju w Europie. Praca odbywa się w niej na powierzchni ponad 400 m2, przy 30 stanowiskach badawczych oraz dwóch komorach klimatycznych wyposażonych w cztery ściany do testów w zmiennych warunkach klimatycznych, stanowiskach do naświetlania światłem UV i UV-Vis oraz czterech poligonach badawczych. Wyniki swoich badań technolodzy sprawdzają na pięciu specjalnie przygotowanych polach walidacyjnych. W tym miejscu prowadzone są ponadto testy potwierdzające jakość i przydatność nowoopracowanych produktów do aplikacji, m.in. przyczepność do podłoża, ocena wyglądu faktury, odporność na czynniki atmosferyczne, odporność na agresję biologiczną.

O ważności w strukturze przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją chemii budowlanej własnego centrum B+R przekonują również przedstawiciele Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka. W skład ich centrum wchodzi m.in. jedyne w branży Akredytowane Laboratorium Kontroli Jakości. Do zadań Centrum należy nadzór nad procesami produkcyjnymi w zakładach Grupy, a także kontrola surowców, opracowywanie i optymalizacja receptur wyrobów, tworzenie innowacyjnych rozwiązań produktowych i ich testowanie, kontrolowanie jakości wyrobów już istniejących. Należące do Śnieżki Centrum skupia się także na monitorowaniu rynku surowców oraz nowych rozwiązań w zakresie projektowania oraz wytwarzania farb i lakierów, by następnie wykorzystać je w procesie tworzenia własnych produktów oraz w optymalizacji procedur wyrobów będących już w portfolio Grupy.

Bogactwo produktów

Właśnie produkty to ostateczny efekt innowacyjności każdego producenta chemii budowlanej. W tym obszarze prowadzone w kraju prace są rzeczywiście bardzo rozległe i właściwie każda spółka deklaruje, że przygotowuje coś, czego nie ma konkurencja.

- Drogownictwo jest branżą interdyscyplinarną, w której zaawansowana wiedza z zakresu budownictwa, fizykochemii, materiałoznawstwa i innych nauk wymusza współpracę co najmniej kilku sektorów. W firmie Flukar realizowane jest przedsięwzięcie, którego podstawowym celem jest demonstracja innowacyjnej technologii wytwarzania emulsji asfaltowych modyfikowanych nanostrukturami z polimerów odpadowych, charakteryzujących się lepszymi parametrami wytrzymałościowo-szczepnymi w stosunku do obecnie stosowanych w drogownictwie. Zaproponowane rozwiązania zakładają współdziałanie czterech węzłów technologicznych: produkcji asfaltu zmodyfikowanego, produkcji nanowłókien, upłynniania, oczyszczania i modyfikacji polimerów odpadowych oraz produkcji emulsji. Wprowadzenie nanowłókien polimerowych do końcowego etapu produkcji emulsji asfaltowej winno przyczynić się do wzrostu odporności niskotemperaturowej, która jest jedną z głównych przyczyn odspojenia głównych warstw nawierzchni drogowej oraz do poprawy właściwości mechaniczno-sprężystych w kierunku wzdłużnym i poprzecznym. Przewiduje się, że w wyniku wdrożenia nowego sposobu wytwarzania emulsji asfaltowej modyfikowanej recyklatem polimerowym i nanonapełniaczami mineralnymi nastąpi wydłużenie cyklu życia nawierzchni asfaltowej i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – opowiada o rozwijanych w spółce Flukar technologiach emulsyjnych Grzegorz Nieradka, zastępca koordynatora projektu ds. technicznych.

To tylko jedna z innowacji dla szeroko pojętego sektora infrastruktury transportowej. Bardzo wiele prac z tego zakresu odnosi się do nowoczesnego wykorzystania szerokich właściwości betonu.

Przykładowo przedsiębiorstwo Polimer Compomax skupia się na rozwijaniu technologii produkcji prefabrykatów budowlanych (płyt chodnikowych i krawężników) z mieszanki polimerowo-piaskowej (tzw. plastikobetonu). W skład kompozycji polimerowo-mineralnej wchodzą tutaj takie składniki, jak kruszywo (piasek), odpadowe tworzywo sztuczne (poliolefiny w postaci skrawków folii) oraz dodatki (barwniki i wapno niegaszone w odpowiednich proporcjach).

Całość jest przetwarzana na gorąco w oparciu o nową technologię przy użyciu maszyn i urządzeń, uszeregowanych według własnej koncepcji i stanowiących ciąg technologiczny. W efekcie wdrożenia technologii uruchomiona zostanie produkcja drobnowymiarowych elementów przestrzennych w postaci czterech rodzajów płyt chodnikowych oraz krawężnika. Produkty z plastikobetonu zostaną wprowadzone na rynek rodzimy oraz zagraniczny i będą stanowiły znaczące udoskonalenie w stosunku do produktów betonowych obecnie wytwarzanych w kraju. Co istotne, zarówno technologia produkcji, jak i same produkty z plastikobetonu wykazują pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Wykorzystanie w produkcji wyselekcjonowanych odpadów polimerowych przyczynia się bowiem do zmniejszenia ich ilości poprzez recykling materiałowy.


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 6/2018 DWUMIESIĘCZNIKA "CHEMIA I BIZNES". ZAPRASZAMY.


 

Wyświetlono: 2116

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej