Artykuły - Chemia budowlana

Coraz więcej innowacji na rynku chemii budowlanej

10.01.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Coraz więcej innowacji na rynku chemii budowlanej

W ramach Horyzont 2020 Selena Labs bierze udział także w drugim projekcie, którego nazwa to EENSULATE. Ta inicjatywa niejako dopełnia aktywność polskiej spółki w obszarze B+R. Tym razem rzecz dotyczy opracowania lekkiego i wysoce izolacyjnego komponentu do dużych powierzchni przezroczystych. Komponent taki ma być lżejszy o 35% od obecnie dostępnych technologii i stwarzać możliwość wykorzystania zarówno do konstrukcji nowych obiektów, jak również dla celów niedrogiej modernizacji przeszklonych powierzchni budynków publicznych i komercyjnych w Europie.

Wraz ze zmniejszeniem wagi komponent ma zapewnić wzrost właściwości izolujących o 25%, redukcję kosztów o 20%, zwiększoną o 20% trwałość oraz mniejsze o 15% zużycie energii przez budynek.

Do tej pory w projekcie BioMotive przygotowano już koncepcję projektową fabryki oligoestrów, TPU oraz prepolimerów. W zakresie badań wykonano syntezy oligoestrów na bazie surowców odnawialnych oraz syntezy bezizocyjanianowych elastomerów i pian poliuretanowych. Z kolei w projekcie EENSULATE zakończono prace nad pianą PIR o znacznie lepszych właściwościach antyogniowych, termoizolacyjnych oraz ograniczonym dymieniu w trakcie spalania. Przeprowadzono badania aplikacyjne u klienta.

– Zaproszenie Seleny Labs do udziału w programach EENSULATE i BioMotive to duże wyróżnienie oraz dowód, że w ocenie Komisji Europejskiej nasza firma jest odpowiedzialnym partnerem, który efektywnie wdraża innowacyjne rozwiązania. Selena należy do ścisłej globalnej czołówki, jeżeli chodzi o tworzenie nowoczesnej chemii budowlanej, a w niektórych segmentach oferuje technologie unikatowe. Jednym z tych obszarów są pianokleje poliuretanowe. To właśnie Selena Labs, w ramach międzynarodowego projektu Foam Adhessive – realizowanego w ośrodkach R&D Seleny w Polsce, Hiszpanii, Turcji i w Chinach – opracowała całą gamę produktów, które zdobyły uznanie branży budowlanej. Na bazie tej autorskiej technologii oraz w połączeniu z doświadczeniem z zakresu produkcji systemów ociepleń planujemy przygotować nowe piany i pianokleje dla projektu EENSULATE – dodaje Marek Barth, dyrektor R&D firmy Selena Labs i prezes zarządu Selena Labs.

Dopełnieniem aktualnych starań Seleny w rozwój swoich kompetencji badawczo-rozwojowych jest tworzenie w Dzierżoniowie na Dolnym Śląsku Centralnego Laboratorium Badawczo-Rozwojowego.

Rozwój centrów badawczych

Takie centra innowacji budują jednak także inne podmioty na krajowym rynku. W Zgierzu trwa tworzenie jednostki dla Grupy Atlas. Wiodący rodzimy producent chemii budowlanej będzie mieć nowy obiekt, wyposażony w najnowocześniejszą aparaturę badawczą. Wszystko to ma służyć opracowywaniu i wdrożeniu pięciu innowacyjnych grup produktowych skupionych w dwóch obszarach badawczych: „Specjalistyczne rozwiązania problemów renowacji i ochrony budynków” oraz „Podkłady podłogowe o rozszerzonej funkcjonalności na potrzeby efektywnego remontu istniejących obiektów budowlanych oraz do wykorzystania w budownictwie energooszczędnym i pasywnym”.

W zgierskim Centrum dużo miejsca zajmie sala badawcza, czyli wydzielona przestrzeń, gdzie laboranci i technolodzy firmy Atlas mają sprawdzać właściwości projektowanych wyrobów pod względem użytkowym, spełnienia parametrów technicznych oraz ich zmiany w czasie, pod wpływem różnych warunków atmosferycznych i klimatycznych. Uzupełnieniem głównego laboratorium i jego funkcji badawczej będzie laboratorium półtechniczne. Koszt powstania nowego centrum Atlas szacuje na ok. 8,8 mln zł. Termin ukończenia prac to przyszły rok.

Nieco tańszym kosztem, bo za 5,1 mln zł, swoje centrum buduje na Podkarpaciu spółka Greinplast. W jej przypadku powstanie jednostki badawczej obejmie budowę budynku laboratoryjnego o powierzchni ok. 210 m2 oraz nabycie urządzeń laboratoryjnych przeznaczonych do prowadzenia prac B+R. Rezultatem projektu będzie poszerzenie oferty o nowe innowacyjne produkty: materiały o podwyższonych parametrach konstrukcyjnych, izolacyjnych oraz o zwiększonej odporności na procesy starzenia; materiały i technologie chroniące budynki przed przegrzaniem i/lub ograniczające straty ciepła; materiały i technologie termo-modernizacyjne; materiały izolacyjne oraz pokrycia dachowe i inne materiały charakteryzujące się wysoką odpornością na czynniki degradujące.

Wyświetlono: 2115

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej