Artykuły - Chemia budowlana

Coraz więcej innowacji na rynku chemii budowlanej

10.01.2019
Autor: Dominik Wójcicki
Coraz więcej innowacji na rynku chemii budowlanej

Polskie spółki działające na rynku chemii budowlanej szeroko otworzyły się na działalność innowacyjną. Ma na celu, i to już w najbliższej przyszłości, podniesienie międzynarodowej konkurencyjności tego sektora.

Selena wyznacza trendy

Na działalność stymulującą innowacyjność krajowych przedsiębiorstw z sektora chemii budowlanej składają się zarówno inwestycje we własne aktywa produkcyjne, czego dowodem powstawanie jednostek o charakterze rozwojowym, określanych mianem centrów badawczo-rozwojowych, jak i tworzenie nowych produktów, które często awizowane są jako jedyne tego typu rozwiązania na rynku. Te nowości produktowe odnoszą się do bardzo szerokiego zakresu aplikacji: począwszy od farb, poprzez np. rozwiązania surowcowe, bezbiocydowe, poprawiające energooszczędność obiektów budowlanych, a skończywszy na ofercie dla wielkich placów budowy w postaci np. mieszanek asfaltowych.

Co ważne, w te wszystkie projekty zaangażowane są nie tylko największe spółki, ale także częstokroć małe i średnie przedsiębiorstwa, co pokazuje, że szans rozwojowych szukają dla siebie wszyscy.

Naturalnym jest oczywiście, że duży może najwięcej, toteż nie dziwi, że największe środki na prace badawczo-rozwojowe w polskiej chemii budowlanej przeznaczają liderzy rynku. Jednak, co szczególnie ważne, wyróżniają się oni na tym tle także w porównaniu z innymi podmiotami tworzącymi krajowy przemysł bez podziału na branże.

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest choćby informacja, iż to akurat Grupa Selena, jako koordynator projektu badawczego o nazwie BioMotive, może liczyć na największe dofinansowanie z UE, jeśli chodzi o wszystkie projekty koordynowane przez polskie firmy. Projekt ten jest realizowany w ramach Horyzont 2020, czyli największego w historii Unii programu finansowania badań naukowych i innowacji z budżetem opiewającym na blisko 80 mld euro. Zadanie, w które jest zaangażowana Selena Labs, spółka z Grupy Selena, otrzymało 3,4 mln euro dofinansowania, zaś wartość dofinansowania całego projektu to 10,6 mln euro.

– W Grupie Selena od lat opracowujemy pionierskie rozwiązania rewolucjonizujące branżę budowlaną. Wykorzystanie surowców odnawialnych to trend, którym jesteśmy bardzo zainteresowani, ponieważ Selena od początku swojej działalności wdraża rozwiązania korzystne zarówno dla klientów, jak i środowiska naturalnego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu biznesowemu i wiedzy rynkowej Selena Labs – jako pierwsza polska firma – została liderem projektu w Programie Horyzont 2020. Projekt Bio-Motive wpisuje się w tzw. megatrendy cywilizacyjne i ma na celu ograniczanie zużycia surowców na bazie ropy naftowej na rzecz surowców chemicznych pochodzenia roślinnego. Realizujemy go w konsorcjum z innymi podmiotami, a współpracujące firmy uzupełniają swoje kompetencje w zakresie badań i rozwoju, tworząc długotrwały sojusz przemysłowy wzmacniający konkurencyjność Unii Europejskiej – opowiada Agata Gładysz, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju Grupy Selena.

– Program Horyzont 2020 to wielka szansa dla europejskich firm na stworzenie rozwiązań podnoszących jakość życia, a jednocześnie umacniających pozycję Europy w światowej gospodarce. To, iż Selena jest liderem jednego z projektów, doskonale koresponduje z realizowaną przez naszą Grupę strategią wdrażania innowacji oraz wspierania zrównoważonego budownictwa.

Nasz zaawansowany dział R&D w ramach codziennych wyzwań poprawia formuły istniejących produktów, ale przede wszystkim opracowuje nowe rozwiązania, które rewolucjonizują podejście do budownictwa. Najnowsze osiągnięcia Grupy to m.in. wysokorefleksyjna, hydroizolacyjna powłoka dekarska umożliwiająca obniżenie temperatury w budynkach; autorska seria pianoklejów oraz szybki klej do styropianu.

Jestem przekonana, że współpraca międzynarodowa w ramach programu, zmierzająca do opracowywania przełomowych rozwiązań naukowych, jest idealnym miejscem na wykorzystanie potencjału Seleny i przyczyni się do kolejnego skoku technologicznego w naszej branży – dodaje wiceprezes zarządu i dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju Grupy Selena. Ideą projektu BioMotive jest rozwijanie technologii tzw. bio-based chemistry. Polega ona na produkcji surowców chemicznych z roślin nie użytkowanych przez ludzi ani przez zwierzęta. Pozyskane w ten sposób surowce chemiczne będą służyć do syntezy tworzyw sztucznych stosowanych w produkcji samochodów i w przemyśle budowlanym. W założeniu projektu leży uzyskanie materiałów polimerycznych o wysokich parametrach użytkowych wydatnie zmniejszających ślad węglowy poprzez syntezę alternatywną drogą surowców chemicznych, bez wykorzystania standardowych źródeł, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny.

Wyświetlono: 5118

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej