Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Coraz bliżej V edycja Kongresu "Polska Chemia"

26.04.2018

13 i 14 czerwca 2018 r. w Wieliczce odbędzie się Kongres „Polska Chemia”. Będzie to piąta edycja wydarzenia organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Przez dwa dni ponad 400 uczestników będzie dyskutować o przyszłości branży, wymieniać doświadczenia i szukać optymalnych rozwiązań dla całego środowiska.

- Polska chemia to jedna z kluczowych gałęzi naszej gospodarki. Przemysł chemiczny zatrudnia ponad 300 tysięcy osób, a każde nowe miejsce pracy w tym sektorze generuje osiem nowych miejsc pracy w innych branżach. Według szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość produkcji sprzedanej sektora chemicznego w Polsce za 2017 r. wyniosła 230,8 mld zł. Chemia jest tak integralnym elementem naszego życia, że na co dzień nie uświadamiamy sobie, jak istotną rolę odgrywa i ile branż nie mogłoby się bez niej obejść. Budownictwo, przemysł spożywczy czy medycyna to tylko nieliczne przykłady. Coraz częściej sektor chemiczny postrzegany jest jako branża dbająca o środowisko, promująca innowacyjność, tworząca miejsca pracy, respektująca zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialna społecznie. Polski przemysł chemiczny rozwinął się w takim stopniu, że dzisiaj możemy mówić o nim jako o liderze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej - mówi Tomasz Zieliński. prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

V Kongres „Polska Chemia” będzie podzielony na osiem obszernych bloków tematycznych, obejmujących zagadnienia najważniejsze dla przyszłości sektora, takie jak globalne trendy w gospodarce, bezpieczeństwo, inteligentny przemysł, czy digitalizacja i big data.

Uczestnicy debat szukać będą odpowiedzi na kluczowe pytania z zakresu odpowiedzialnego rozwoju, dyskutować o problemach, jakie niosą ze sobą fuzje i przejęcia, oraz o szansach i zagrożeniach gospodarki obiegu zamkniętego.

Wśród tegorocznych panelistów pojawią się przedstawiciele najważniejszych światowych i krajowych firm, z branży chemicznej, instytucji i organizacji związanych z tą gałęzią przemysłu oraz przedstawiciele rządu i administracji państwowej, parlamentarzyści, naukowcy, eksperci.

PROGRAM  V KONGRESU „POLSKA CHEMIA”

13.06.2018 (środa)        

9.00 – 10.00 Rejestracja oraz kawa powitalna

10.00 – 10.25 Uroczyste otwarcie V Kongresu „Polska Chemia”

10.25 – 12.15 Globalne trendy. Gospodarka 4.0.

I Debata Strategiczna: Globalne trendy a przyszłość przemysłu chemicznego

Cz. 1. Współczesne wyzwania i szanse rozwoju przemysłu chemicznego

Cz. 2. Strategie przemysłu chemicznego w obliczu Gospodarki 4.0

 • Światowe kierunki rozwoju gospodarki i ich wpływ na krajową branżę chemiczną. Jak Polska odnajduje się w czwartej rewolucji przemysłowej, której jesteśmy świadkami? Digitalizacja, zaawansowane technologie czy bezpieczeństwo - które z globalnych trendów są największym wyzwaniem dla sektora?

12.15 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 14.00 Fuzje i przejęcia

           Prezentacja: DOW DuPont – Fuzja gigantów

Debata I: Finansowanie fuzji i przejęć jako narzędzie w rozwoju sektora chemicznego

 • Fuzje i przejęcia - czy to najszybsza droga rozwoju dla sektora? Jak polskie firmy radzą sobie z tym trendem i jego konsekwencjami? Bezpieczne rozwiązania finansowe jako jeden z kluczowych elementów sukcesu.

14.00 – 17.00 INTELIGENTNY PRZEMYSŁ

Debata II: Autonomiczne utrzymanie ruchu – budowanie mostów pomiędzy produkcją a służbą utrzymania ruchu

II Debata Strategiczna: Inteligentny Przemysł – Inteligentna Chemia

Prezentacja: Jak sprostać BAT’om dla chemii w dobie inteligentnego przemysłu    

Prezentacja: Wyzwania stojące przed eksporterami Polskiej Chemii

 • Pełna automatyzacja procesów produkcji – czy człowiek jest już zbędnym elementem w procesie produkcji? Jakie szanse dla przemysłu chemicznego niesie codzienne wykorzystywanie rozwiązań przemysłu 4.0.

14.30 – 15.30 Lunch

17.00 – 17.20 Podsumowanie

14.06.2018 (czwartek)

9.30 – 10.00 Kawa powitalna

10.00 – 11.30 Bezpieczeństwo krajowej gospodarki a bezpieczeństwo sektora

III Debata Strategiczna: Bezpieczeństwo sektora chemicznego we współczesnym świecie

Cz. 1 Polska Chemia a polityka energetyczna kraju

Cz. 2: Cyberbezpieczeństwo sektora chemicznego

 • Jak bezpieczeństwo krajowej gospodarki jest związane ze stabilnością polskiej branży chemicznej?
 • Czy polityka energetyczna jest element składowym bezpieczeństwa tylko sektora czy całego kraju?
 • Czy branża jest zabezpieczona przed cyberatakami?

11.30 – 13.00 Odpowiedzialny rozwój przemysłu chemicznego

Prezentacja: Zrównoważony rozwój w branży chemicznej

Debata III: Polska Chemia jako sektor odpowiedzialny środowiskowo i społecznie

 • Równowaga dla przyszłości. Czy Polska Chemia zrealizuje stojące przed nią wyzwania zrównoważonego rozwoju? Jak branża chroni środowisko naturalne i inwestuje w przyszłość? Jakie jest znaczenie działań sektora dla wspierania społeczności lokalnych.

12.00 – 12.15 Przerwa kawowa

13.00 – 13.45 GOZ – nowe oblicze sektora

Debata IV: Gospodarka o obiegu zamkniętym – szanse czy zagrożenia dla branży chemicznej?

 • Najambitniejszy plan ostatnich dziesięcioleci – gospodarka o obiegu zamkniętym. Czy polski sektor chemiczny jest gotowy na zmiany? Co strategia ds. Tworzyw sztucznych oznacza w praktyce? Jak wykorzystać potencjał krajowych firm do realizacji założeń GOZ?

13.45 – 14.20 Digitalizacja i Big Data

Prezentacja: Rewolucja technologiczna w procesach produkcyjnych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i IoT. Studium przypadków

Debata V: Chemia 4.0 – szanse i możliwości

 • Cyfryzacja i digitalizacja są prawdziwą szansą na rozwój sektora czy tylko kolejnym z trendów?
 • Jak skutecznie branża umie wykorzystać najnowsze narzędzia? Co big data może zmienić w polskiej chemii.

14.20 – 14.50 Przyszłość sektora – wygrana przemysłu chemicznego?

Debata VI: Zwycięstwo czy trudne wyzwania – co w najbliższych latach czeka sektor chemiczny? Podsumowanie Kongresu.

 • Jak stojące przed branżą wyzwania przekłuć w sukcesy? Jakie scenariusze czekają polską chemię?
 • Czy sektor poradzi sobie w przełomowym momencie, w którym się znalazł?

14.50 – 15.30 Lunch

Wyświetlono: 825

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej