Nowości - Przemysł chemiczny z kraju

COBRO bada zawartość bisfenolu A w opakowaniach

23.06.2016
COBRO bada zawartość bisfenolu A w opakowaniach

COBRO – Instytut Badawczy Opakowań przeprowadził interesujące badanie związane z obecnością bisnenolu A w opakowaniach.

Analizie wykonanej w laboratorium COBRO i dotyczącej zawartości bisfenolu A (BPA) poddane zostały opakowania celulozowe przeznaczone do bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z żywnością. Producentami takich opakowań były firmy europejskie. Większość opakowań była zadrukowana powierzchniowo różnymi technikami poligraficznymi, a niektóre były jeszcze dodatkowo lakierowane. W badaniach zawartości bisfenolu A zastosowano metodę wysokosprawnej chromatografii cieczowej z detektorem fluorescencyjnym HPLC-FLD. W analizowanych opakowaniach wykonanych z papieru i tektury stwierdzono obecność BPA na zróżnicowanym poziomie od zera do kilkunastu mg/kg. Najwyższe wartości BPA od 3 do 12 mg/kg oznaczono natomiast w zadrukowanej tekturze falistej, która według informacji producenta zawierała celulozę pochodzącą z recyklingu. Oceniając swoje badanie, COBRO poinformowało, iż uniwersalną metodą zapobiegania migracji substancji krytycznych, w tym także bisfenolu A, jest wprowadzenie odpowiedniej warstwy barierowej od wewnętrznej strony opakowania.

Warto przy tym dodać, że w 2015 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) opublikował swoją opinię naukową na temat bezpieczeństwa materiałów na bazie bisfenolu A. Opinia ta obejmuje wykonaną przez EFSA ocenę narażenia na BPA i związanych z tym aspektów zdrowotnych. Obejmuje także ocenę narażenia pochodzącego z żywności i bierze pod uwagę cały szereg innych możliwych źródeł narażenia z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych ludności.

W wyniku tych testów uznano, że narażenie ze wszystkich źródeł jest bardzo niskie i znajduje się nowego limitu bezpieczeństwa dla wszystkich grup wiekowych. Produkty na bazie BPA są zatem bezpieczne dla konsumentów. Eksperci EFSA ustanowili bezpieczny poziom dopuszczalnego dziennego spożycia (ang. Tolerable Daily Intake TDI) dla BPA (niewywołujący żadnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie przy narażeniu w ciągu całego życia). W szczególności nowo ustanowiony poziom TDI uwzględnia wszystkie istniejące wątpliwości na temat możliwego wpływu BPA na ludzkie zdrowie.

EFSA podkreśla zatem, że wprowadzone np. przez Francję restrykcje dotyczące BPA są nieproporcjonalne i powinny zostać zniesione.

„Fakt, że jakakolwiek realna ekspozycja na BPA sytuuje się znacznie poniżej nawet najbardziej restrykcyjnych limitów bezpieczeństwa wyznaczonych przez EFSA ukazuje, że powszechne restrykcje wprowadzone na poziomie ogólnokrajowym, w szczególności we Francji, są nieuzasadnione i powinny zostać wycofane” – czytamy w raporcie EFSA z 2015 r.

Wyświetlono: 2677

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej