Artykuły - Przemysł chemiczny

Co zrobiły największe firmy chemiczne w 2017 r.?

06.09.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Co zrobiły największe firmy chemiczne w 2017 r.?

Przedstawiamy najważniejsze dokonania wybranych potentatów globalnego rynku chemicznego w ostatnich kilkunastu miesiącach. W 2017 r. większość firm znacząco poprawiła swoje wyniki finansowe.

Air Liquide

W styczniu 2017 r. koncern rozpoczął składowanie wodoru w największym na świecie magazynie w podziemnej kawernie w Beaumont w Teksasie. Inwestycja wpisuje się w rozwój przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego wzdłuż wybrzeża Zatoki Meksykańskiej i rosnące zapotrzebowanie na wodór, który stosowany jest m.in. w procesie rafinacji do odsiarczania paliw. Ponadto

Grupa założyła spółkę joint venture z chińskim koncernem Sinopec w celu przejęcia i optymalizacji trzech istniejących w Państwie Środka jednostek rozdziału powietrza oraz budowy nowego zakładu produkcji azotu. W Chinach koncern uruchomił również nowoczesną jednostkę rozdziału powietrza dostarczającą tlen (850 ton dziennie) oraz azot (840 ton dziennie) do nowego zakładu produkcji tlenku etylenu spółki zależnej Sinopec. Podpisano dodatkowo długoterminową umowę z meksykańskim koncernem naftowo-gazowym Pemex na dostawy wodoru do jego rafinerii.

W Australii z inicjatywy Air Liquide powstała instalacji wychwytywania dwutlenku węgla, która przekształca przemysłowy CO2 w gaz jakości spożywczej dla przetwórstwa żywności oraz karbonizacji napojów. Zgodnie ze standardami bezpieczeństwa żywności, oczyszczony CO2 używa się do pakowania w atmosferze ochronnej, a także do chłodzenia i zamrażania żywności.

Przychody ze sprzedaży w 2017 r.: 20,34 mld euro (w 2016 r. – 17,86 mld euro)

BASF

Zysk spółki był aż o ponad 30% wyższy niż w roku wcześniejszym, do czego głównie przyczyniły się marże uzyskiwane przez dział Chemicals. Udział segmentów w przychodach był następujący: Chemicals (petrochemikalia, monomery, półprodukty) – 25%; Performance Products (pigmenty i dyspersje, chemikalia kosmetyczne, surowce do produkcji żywności i farmacji) – 25%; Functional Materials & Solutions (katalizatory, chemia budowlana, powłoki) – 32%; Agricultural Solutions (rozwiązania dla rolnictwa) – 9%; Oil & Gas (ropa i gaz) – 5%. Europa odpowiadała za 45% wartości sprzedaży, Ameryka Płn. za 24%, zaś Azja za 22%.

Firma prowadziła sprzedaż do 130 tys. klientów i wydała 1,88 mld euro na badania i rozwój, z czego 27% na innowacje dla rolnictwa, a 23% na innowacje w zakresie katalizatorów i chemii budowlanej. Na inwestycje przeznaczono 4,36 mld euro, względem ponad 7 mld euro rok wcześniej. W Europie największym prowadzonym projektem, choć jeszcze niezakończonym, była modernizacja kompleksu TDI w macierzystym Ludwigshafen. W Azji natomiast oddano do użytku nowe fabryki katalizatorów oraz powłok.

Wśród istotnych zdarzeń należy jeszcze wymienić podpisanie umowy przejęcia znacznej części aktywów Bayera z sektorów nasiennictwa i herbicydów nieselektywnych oraz podpisanie umowy o sprzedaży zintegrowanej gałęzi działalności poliamidowej Solvaya.

Przychody ze sprzedaży w 2017 r.: 64,57 mld euro (w 2016 r. – 57,55 mld euro)

Borealis

Koncern jest drugim największym europejskim wytwórcą poliolefin. Inwestuje jednak głównie poza Europą. W 2017 r. podpisał z The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) kolejne porozumienie o współpracy, na mocy którego rozpocznie działania prowadzące do realizacji dwóch dużych projektów. W ramach zadania Borouge 4 powstać miałby do 2023 r. w Zjednoczonych Emiratach Arabskich kolejny wielki kraker etylenowy połączony z istniejącą już rafinerią należącą do ADNOC. Równocześnie zbudowana miałaby być instalacja do produkcji 500 tys. ton polipropylenu. Nazwa przygotowywanego projektu Borouge 4 jest nawiązaniem do Borouge 3, czyli oddanego do użytku w 2016 r. największego na świecie zintegrowanego obiektu petrochemicznego (dwie jednostki polietylenu, dwie polipropylenu i jeden kraker etylenowy). Borealis ogłosił też wielki projekt w USA. Wspólnie z Total Petrochemicals and Refining wybuduje kraker etylenowy skojarzony z obiektem do produkcji polietylenu.

W minionym roku żadnych nowych i znaczących inwestycji austriackie przedsiębiorstwo nie sfinalizowało. Osiągnięciem było jednak wprowadzenie tworzyw dla branży elektrycznej, dzięki którym opracowano system przesyłu energii elektrycznej oparty na kablach ziemnych prądu stałego na napięcie 640 kV. Jest to aktualnie najwyższe napięcie znamionowe dla linii kablowej na świecie, wykonanej w technologii powłok kablowych wytłaczanych.

Przychody ze sprzedaży w 2017 r.: 7,56 mld euro (w 2016 r. – 7,21 mld euro)

Wyświetlono: 2216

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej