Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Co w zakresie B+R robi Grupa Azoty Police?

07.06.2018
Co w zakresie B+R robi Grupa Azoty Police?

Działalność badawczo – rozwojowa Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police skoncentrowana jest na opracowywaniu nowych technologii oraz nowych produktów, jak również na poprawie obecnie stosowanych technologii. W ubiegłym roku spółka na prace B+R poniosła nakłady w wysokości 2,97 mln zł, co stanowi równowartość 1,1% wypracowanych w tym czasie przychodów.

Realizowane w ostatnich miesiącach przez Grupę Azoty Police prace z obszaru B+R miały na celu przystosowanie poszczególnych procesów produkcyjnych do spełnienia wymagań projektu nowego rozporządzenia nawozowego. W związku z proponowanym wprowadzeniem w niniejszej regulacji limitów zanieczyszczeń w nawozach, w tym kadmu, kontynuowano prace nad poprawą jakości kwasu fosforowego.

Drugim ważnym kierunkiem działań B+R były badania nad możliwością odzysku fosforu ze ścieków przemysłowych, które wpisują się w ideę zrównoważonego stosowania fosforu oraz założenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Podstawową wartością tych badań ma być opracowanie technologii odzyskiwania fosforu z odcieków ze składowiska fosfogipsu w postaci związków, które mogą być następnie zawracane do produkcji lub nadawać się do bezpośredniego wykorzystania w nawożeniu.

Ponadto policka spółka nawiązała współpracę z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie w projekcie związanym z nietoksycznymi pigmentami fosforanowymi. Jednocześnie w Policach przeprowadzono wstępne badania laboratoryjne w zakresie wpływu obróbki powierzchniowej bieli tytanowej przy użyciu związków cynku na zwiększenie efektywności biostatycznej pigmentu w farbach i tynkach fasadowych.

Spółka jest również producentem wysokiej czystości 32,5% roztworu mocznika (NOXy), stosowanego powszechnie w samochodach ciężarowych do kontroli emisji tlenków azotu (NOx). Dlatego zamiarem jeszcze innych prowadzonych przez nią badań jest opracowanie nowej technologii produkcji NOXy pozwalającej na poprawę efektywności kosztowej wytwarzania roztworu oraz równocześnie zwiększenie całkowitej wydajności instalacji mocznika.

Wyświetlono: 328

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej