Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Co dalej ze zgazowaniem węgla?

10.02.2020

Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało o pracach związanych z rozwojem technologii zgazowania węgla na potrzeby przemysłu chemicznego.

W ocenie ministerstwa, rząd stawia na nowoczesność, czyli technologie spalania nadkrytycznego, bezemisyjnego i zależy mu na tym ,by wciąż podnosić sprawność wytwarzania energii z węgla. W tym kontekście wspomina o technologii węglowych ogniw paliwowych, których sprawność może sięgać nawet 80%.

- W Polsce duże przedsiębiorstwa energetyczne i chemiczne podjęły próby ponownego przeanalizowania możliwości komercyjnego wykorzystania węgla jako surowca do produkcji węglowodorów i innych produktów chemicznych oraz wodoru. Pomimo podjęcia prac nad projektem budowy instalacji zgazowania węgla, do dzisiaj taka instalacja nie działa, a główną tego przyczyną są obiektywne przesłanki ekonomiczne. W ramach strategicznych programów rządowych, czyli Programu dla sektora górnictwa węgla kamiennego w Polsce oraz Programu dla Śląska realizowany jest obecnie projekt pod nazwą „Zgazowanie węgla w przemysłowych instalacjach na powierzchni”. Projekt realizowany jest przez Główny Instytut Górnictwa oraz Polską Grupę Górniczą S.A. W ramach projektu planowane jest zastosowanie nowoczesnych technologii przekształcających węgiel w gaz syntezowy zastępujących procesy spalania węgli, co wprost prowadzi do ograniczenia emisji związków szkodliwych dla środowiska oraz stwarza możliwości wychwytu gazów cieplarnianych i ich komercyjnego wykorzystania. Następnie planuje się wykorzystanie wyprodukowanego syngazu do produkcji metanolu i/lub energii elektrycznej. W projekcie planuje się wykorzystanie niskiej jakości węgli wydobywanych przez kopalnie PGG. Zgodnie z harmonogramem projekt znajduje się obecnie w fazie przygotowawczej, a faza wdrożeniowa rozpocznie się w grudniu 2020 r. natomiast zakończy w grudniu 2022 r. Zakłada się zgazowanie ok 1 mln ton węgla rocznie, a przewidywany koszt inwestycji wynosi ok. 2,2 mld zł – poinformowało ministerstwo.

Wyświetlono: 371

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej