Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

CIECH zwalnia…, ale w Rumunii

22.03.2019

Grupa CIECH poinformowała, że wchodząca w jej skład spółka CIECH Soda Romania podjęła decyzję w sprawie rozpoczęcia procedury przeprowadzenia zwolnień grupowych.

Powodem planowanych zwolnień grupowych jest konieczność restrukturyzacji kosztów stałych poprzez obniżenie poziomu i kosztów zatrudnienia w spółce. Decyzja ta spowodowana jest wzrostem cen pary technologicznej od 1 stycznia 2019 r. oraz ryzykiem wynikającym z zapowiedzianego przez jedynego dostawcę pary – spółkę S.C. CET Govora - ograniczenia dostaw pary o około 20% wobec stanu obecnego, w okresie od 15 maja 2019 r. do rozpoczęcia następnego okresu grzewczego. Ograniczenie dostaw pary o 20% może spowodować ograniczeniem produkcji sody na porównywalnym poziomie. 

Rumuńska spółka Grupy CIECH w ramach zwolnień grupowych zamierza zatem dokonać zwolnień do 95 pracowników, co stanowi 16,1% obecnego stanu załogi. Zwolnienia maja się zacząć z dniem 15 maja 2019 r. 

CIECH Soda Romania powiadomiła już działającą w przedsiębiorstwie związki zawodowe oraz odpowiednie rumuńskie organy, tj. Urząd Zatrudnienia i Państwową Inspekcje Pracy o zamiarze i przyczynach przeprowadzenia zwolnień grupowych. 

CIECH informuje ponadto, że trwają negocjacje dotyczące ustalenia formuły cenowej na dostawy przez Govora do CIECH Soda Romania pary technologicznej w latach 2019-2026.

Wyświetlono: 501

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej