Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

Ciech znowu zyskowny

21.03.2014

Grupa Ciech po kilku trudnych latach wraca na ścieżkę wzrostu. Potwierdzeniem tego faktu jest osiągnięcie za 2013 r. zysku z działalności.

Realizowana przez Ciech strategia, która polega na skupieniu się na biznesie sodowym i organicznym (oprócz tych dwóch obszarów operuje także w segmencie krzemianów i szkła oraz agrochemicznym) pozwoliła firmie wypracować w 2013 r. zysk netto na poziomie ponad 39 mln złotych. W sytuacji, gdy jeszcze w 2012 r. spółka notowała stratę w wysokości 438 mln zł, jest to duże osiągnięcie.

W wypracowaniu zysku nie przeszkodził Ciechowi znaczący spadek przychodów (3,501 mld zł w 2013 r., wobec 4,378 mld zł w 2012 r.). W segmencie sodowym sprzedaż wyniosła 2,043 mld zł (wzrost o 3,4% w porównaniu z 2012 r.); w segmencie organicznym 944,56 mln zł (spadek o 44,1%); w segmencie agrochemicznym 179,97 mln zł (spadek o 23,8%); w segmencie krzemianów i szkła 335,78 mln zł (spadek o 22,9%).

Główną przyczyną niższych przychodów było zaprzestanie odbywającej się w Bydgoszczy produkcji TDI oraz EPI przez Infrastrukturę Kapuściska (dla TDI był to spadek wolumenu o 70,2 tys. ton, a dla EPI o 8,7 tys. ton). Inne powody niższych przychodów, to także pogorszenie sytuacji w największych sektorach odbiorców nienasyconych żywic poliestrowych (spadek wolumenu o 6,8 tys. ton). W tym kontekście zauważyć trzeba, że długi okres zimowy – wstrzymanie projektów i prac w sektorze budowlanym - duża konkurencja cenowa na rynku oraz coraz większy udział w rynku tanich żywic z Azji negatywnie wpłynęły na sprzedaż żywic epoksydowych. W lipcu 2013 r. Grupa Ciech pozbyła się także spółki Alwernia, co dodatkowo pozbawiło ją części przychodów.

W sytuacji spadku przychodów ze sprzedaży obniżeniu uległ jednak o ponad 23% poziom kosztów własnych ponoszonych przy sprzedaży. Ponadto spółce udało się doprowadzić do obniżenia zadłużenie netto o blisko 18% do kwoty ok. 1,2 mld zł.

Łącznie w ubiegłym roku Grupa Ciech ok. 37% swoich przychodów uzyskała na rynku krajowego. Największymi jej zagranicznymi odbiorcami były natomiast firmy z państw unijnych - w kolejności z Niemiec, Czech, Włoch, Rumunii i Finlandii.

- Rok 2013 był tym, w którym odnotowaliśmy pierwsze efekty prowadzonych działań restrukturyzacyjnych i reorganizacyjnych. Będą one oczywiście prowadzone nadal, jako że wobec rosnącego poziomu konkurencji zewnętrznej nie wolno nam się zatrzymywać i spoczywać na laurach. Rozpoczniemy też bądź będziemy kontynuować realizację szeregu inwestycji, które pozwolą nam na zachowanie pozycji lidera kosztowego. Wśród ryzyk naszej działalności nadal znajduje się wysoki poziom zadłużenia oraz niepewna sytuacja na rynkach wschodnich, gdzie chcielibyśmy rozwijać naszą sprzedaż – mówi Dariusz Krawczyk, prezes zarządu Grupy Ciech.

Do najważniejszych pozytywnych czynników wpływających na działalność Ciechu w 2013 r. uznać należy przede wszystkim utrzymanie się cen sody kalcynowanej na rynkach europejskich na poziomie z 2012 r. (dla Europy Zachodniej nastąpił nawet minimalny wzrost rzędu 1%) i to pomimo słabej koniunktury w kluczowych segmentach odbiorców, szczególnie w branży szkła płaskiego. Także dość niska wartości polskiej waluty wobec euro - na tle kilku poprzednich lat – zwiększała opłacalności eksportu prowadzonego przez Grupę Ciech. Firmę ucieszył też spadkowy trend w odniesieniu do cen surowców energetycznych oraz malejące stopy procentowe, które przyczyniły się do obniżenia kosztów finansowania zadłużenia.

Główne ryzyka dla dalszej działalności widzi natomiast Ciech w słabej koniunkturze w krajowym przemyśle chemicznym. W 2013 r. w porównaniu do roku poprzedniego zanotowano spadek sprzedaży o 2,9% w przypadku chemikaliów i wyrobów chemicznych według cen stałych. Firmę martwi również bardzo duży spadek w zakresie sprzedaży krajowej produkcji budowlano-montażowej. Przez cały miniony rok panowała też stagnacja na europejskim rynku sody kalcynowanej oraz osłabienie popytu na europejskim rynku żywic epoksydowych związane z ogólnym spowolnieniem gospodarczym, w tym w branży farb i lakierów, będącej głównym odbiorcą żywic z Grupy Ciech. Inne niekorzystne zjawiska determinujące ubiegłoroczne działanie Ciechu, to niski poziom cen żywic epoksydowych oraz negatywny wpływ warunków pogodowych na popyt na środki ochrony roślin.

Wyświetlono: 1012

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej