Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

CIECH: słabiej niż przed rokiem, ale w biznesie sodowym lepiej od konkurencji

19.11.2020

Po trzech kwartałach tego roku przychody Grupy CIECH ze sprzedaży sięgnęły 2,296 mld zł i były niższe od ubiegłorocznych o 14,3%. Zysk netto wyniósł 76,18 mln zł i był o 5% niższy niż po trzech kwartałach 2019 r. Sam tylko trzeci kwartał tego roku to przychody w kwocie 761 mln zł, podczas gdy rok temu było to 848 mln zł. 

CIECH przyznał, że w trzecim kwartale zauważalne było wyhamowanie tendencji spadkowej przychodów, spowodowanej pandemią.

- Wypracowaliśmy solidne wyniki na poziomie znormalizowanego zysku EBITDA, mimo wyraźnego pogorszenia sytuacji gospodarczej w porównaniu do poprzedniego roku. Właściwe przygotowanie do spowolnienia gospodarczego i zdecydowana reakcja wiosną zabezpieczyły fundamenty finansowe Grupy i umożliwiły kontynuowanie działań rozwojowych. Działania te to nie tylko budowa warzelni soli w Niemczech, wejście na atrakcyjny rynek sody oczyszczonej do zastosowań farmaceutycznych, ale także m.in. rosnąca siła i ekspansja geograficzna biznesu środków ochrony roślin, będącego ważnym elementem dywersyfikacji przychodów Grupy. Nie zapominamy o zwiększaniu efektywności produkcji w biznesie sodowym i działaniach zmierzających do m.in. obniżania emisji CO2 w naszych zakładach na Kujawach. Realizowana od dwóch lat strategia pozwala na intensywny rozwój biznesu i generowanie solidnych wyników, mimo znacznego spowolnienia aktywności gospodarczej oraz nieprzewidywalnego otoczenia makroekonomicznego – mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu CIECH S.A.

Podobnie jak w drugim kwartale, CIECH w podstawowej działalności – produkcji i sprzedaży sody kalcynowanej – zanotował znacznie lepsze wyniki pod względem przychodów i wolumenów sprzedanej sody niż konkurenci z Europy czy USA. Świadczą o tym dodatkowo m.in. dane o eksporcie sody z USA czy Turcji, gdzie spadki w ujęciu rocznym były płytsze niż w drugim kwartale, ale ciągle pozostawały dwucyfrowe. W obszarze sody oczyszczonej sprzedaż wzrosła, dzięki nowej instalacji w niemieckiej fabryce o docelowej mocy na poziomie 50 tys. ton rocznie. Aktualnie trwają przygotowania do ekspansji na rynku sody farmaceutycznej i przeznaczonej do dializ.

Marża segmentu sodowego, obejmującego także produkcję i sprzedaż soli, pozostała na wysokim, ponad 25% poziomie. W biznesie solnym CIECH systematycznie zwiększa udział sprzedaży tabletek solnych i soli konfekcjonowanej, choć na przychody w tej działalności wpływa niekorzystna sytuacja na rynku HoReCa i obostrzenia dla tej branży związane z nawrotem pandemii. Wprowadzone jesienią ograniczenia nie wpływają, na chwilę obecną, na planowane uruchomienie nowej warzelni soli w Niemczech (drugi kwartał 2021 roku).

Po wiosennym spadku, bardzo silne odreagowanie w okresie wakacyjnym odnotowano w produkcji i sprzedaży pianek poliuretanowych (wzrost przychodów o 31% rok do roku i 5% kwartał do kwartału). Dla biznesu środków ochrony roślin trzeci kwartał jest zwyczajowo okresem niższej aktywności i przygotowaniem pod sprzedaż na kolejny sezon. Jednocześnie realizowana jest strategia zwiększania oferty produktowej, jak i ekspansji geograficznej (obecnie produkty biznesu Agro dostępne są w ok. 50 krajach, a zgodnie z planem liczba ta wkrótce ma zwiększyć się do 60 państw).

Segment Krzemiany i Szkło zanotował wzrost przychodów i zysku EBITDA w ujęciu rocznym. W biznesie krzemianowym popyt się odbudował po słabszym drugim kwartale, a w przypadku opakowań szklanych sytuacja pandemiczna nie wpłynęła znacząco na osiągnięte wyniki w trzecim kwartale 2020 roku.

- Choć prognozowanie sytuacji w najbliższych kwartałach nadal jest obarczone dużą niepewnością, to z ostrożnym optymizmem patrzymy w przyszłość. Potwierdzają się nasze prognozy mówiące o ożywieniu w kształcie litery U w przypadku podstawowych biznesów. Dostrzegamy dalszy potencjał rozwoju biznesu Agro w Nowej Sarzynie, a także analizujemy możliwości zwiększania mocy produkcyjnych w krzemianach. Przy obecnych założeniach makroekonomicznych, a także uwzględniając uruchomienie warzelni soli, wykorzystanie potencjału rynkowego sody oczyszczonej oraz dalsze zwiększanie efektywności biznesowej dzięki zaangażowaniu naszych pracowników, oceniamy że przyszły rok powinien być nieco lepszy dla Grupy – dodaje Dawid Jakubowicz.

Wyświetlono: 196

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej