Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

CIECH próbuje wznowić produkcję w Rumunii

20.11.2019

Grupa CIECH poinformowała o tym, co dzieje się z jej rumuńską fabryką sody, która kilka tygodni temu zmuszona została do zaprzestania działalności produkcyjnej.

Rumuńska fabryka CIECH znajduje się w trybie stand-by po wstrzymaniu dostaw pary przez jedynego dostępnego dostawcę pary technologicznej. Prowadzone rozmowy nie przyniosły rezultatu, aktualnie spółka analizuje możliwości nowego źródła pary o racjonalnym koszcie. W tym celu prowadzi rozmowy zarówno z władzami lokalnymi, jak i rządem rumuńskim na poziomie ministerialnym. Brak porozumienia z dostawcą skutkował dokonaniem odpisu na utratę wartości aktywów, co wpłynęło na wynik EBITDA i netto Grupy w trzecim kwartale. Długotrwałe zatrzymanie produkcji w Rumunii nie powinno mieć jednak w ocenie władz CIECH-u wpływu na realizację założonego wyniku znormalizowanego EBITDA w roku 2021.

Przypomnijmy, że 18 czerwca 2019 r. spółka zależna od CIECH S.A. - CIECH Soda Romania otrzymała pismo informujące o wypowiedzeniu umowy zawartej 1 kwietnia 2019 r. na dostawy pary technologicznej przez głównego dostawcę pary - spółkę S.C. CET Govora w Rumunii w upadłości układowej. Okres wypowiedzenia umowy wynosił trzy miesiące, w ślad za tym umowa została rozwiązana 18 września 2019 r. Przyczyną wypowiedzenia umowy jest brak możliwości dostarczania przez CET pary na warunkach określonych w umowie, co w ocenie CIECH Soda Romania ma związek z wypadkiem, który miał miejsce w kopalni węgla CET.
 

Wyświetlono: 311

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej