Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

CIECH: pierwsze półrocze to wzrost przychodów o 4,2%

12.09.2019

W pierwszym półroczu 2019 r. Grupa CIECH uzyskała przychody ze sprzedaży w kwocie 1,897 mld zł, co oznacza wzrost o 4,2% względem analogicznego okresu ubiegłego roku. Zysk netto wyniósł 80,86 mln zł i był znacząco niższy od ubiegłorocznego, kiedy to sięgał 172,8 mln zł.

- Rok 2019 to intensywna praca nad realizacją naszej strategii i rozpoczęcie kolejnego etapu transformacji Grupy CIECH. Głównymi motorami osiągnięcia znormalizowanego wyniku EBITDA w wysokości ponad 900 mln zł w 2021 roku będą realizowane i uruchamiane inwestycje rozwojowe – wejście na specjalistyczny rynek sody oczyszczonej, uruchomienie produkcji w nowej warzelni soli w Niemczech czy intensywny rozwój produktów w biznesie agro i wzrost udziału sprzedaży zagranicznej środków ochrony roślin. Drugim filarem odpowiedzialnym za zwiększenie rentowności Grupy będzie udoskonalenie procesu produkcji i usprawnienie energetyki – kluczowego elementu dla wydajności biznesu sodowego. Trzeci element to umacnianie pozycji CIECH na rynku sody kalcynowanej i intensywne działania w obszarach biznesowych Grupy z najlepszymi perspektywami, wsparte inicjatywami z obszaru innowacji w celu zwiększenia konkurencyjności CIECH w długim terminie - mówi Dawid Jakubowicz, prezes zarządu spółki CIECH.

Oceniając poprzednie miesiące firma zwraca uwagę na fakt, że utrzymującej się korzystnej koniunkturze na rynku sody w Europie (wyższe ceny oraz nowe inwestycje w przemyśle produkcji szkła) towarzyszył szereg inicjatyw podejmowanych przez CIECH w celu zwiększenia wydajności produkcji (m.in. usprawnienie energetyki, przygotowanie projektów z obszaru Przemysłu 4.0 oraz inwestycja w nową kolumnę karbonizacyjną). W czerwcu CIECH uruchomił nową linię do produkcji sody oczyszczonej w Stassfurcie, jako ważny element rozwoju biznesu sodowego w oparciu o wysokomarżowe produkty.

Innym kluczowym wydarzeniem w pierwszym półroczu tego roku było wypowiedzenie umowy przez elektrociepłownię CET na dostawy pary technologicznej do w Rumunii. Zaproponowana znacząca podwyżka o 135% w porównaniu do 2018 roku cen pary i certyfikatów CO2, uniemożliwiająca prowadzenie rentownej działalności, była powodem rozpoczęcia przygotowań do ewentualnego zatrzymania 18 września br. produkcji w fabryce w Govorze. Wpłynęło to na decyzję o utworzeniu odpisu związanego z utratą wartości aktywów w wysokości 37 mln zł. Jednocześnie ewentualne zatrzymanie produkcji w Rumunii nie powinno mieć wpływu na realizację założonego wyniku znormalizowanego EBITDA w roku 2021, a CIECH Soda Romania jest otwarty na negocjacje z dostawcą pary.

W biznesie środków ochrony rośliny pozytywny wpływ na osiągnięte wyniki miało przejęcie hiszpańskiego Proplanu i dobre wyniki uzyskane w Hiszpanii (wzrost tamtejszego rynku ŚOR o ok. 4% w ujęciu rok do roku). Jednocześnie polski rynek środków ochrony roślin zanotował spadek o ponad 6% z powodu utrzymującej się suszy.

Z kolei w biznesie pianek i żywic zwiększony został portfel produktów  specjalistycznych, m.in. o pianki antybakteryjne i żelkot sanitarny wykorzystywany w produkcji wyposażenia łazienek. Wzrost przychodów i zysków w segmencie krzemianach i szkło był zaś pokłosiem wykorzystania korzystnego otoczenia rynkowego przez CIECH.

Wyświetlono: 322

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej