Wiadomości

Ciech opublikował prospekt emisyjny

19.01.2011

Ciech wyemituje do 23 mln nowych akcji serii D w ramach oferty publicznej z prawem poboru. Zapisy rozpoczną się 3 lutego i potrwają do 16 lutego. Cena emisyjna zostanie podana 25 stycznia. Dzień ustalenia prawa poboru to 2 lutego 2011 r.

– Większość wpływów z emisji nowych akcji zamierzamy przeznaczyć na kluczowe dla Ciech inwestycje w Dywizjach Sodowej i Organika, co stanowi dopełnienie Planu Restrukturyzacji Grupy Ciech na lata 2010-2015 – mówi prezes Ciech Ryszard Kunicki.
Spółka jest w trakcie realizacji Planu Restrukturyzacji na lata 2010-2015 obejmującego m.in. sprzedaż aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością, wyjście z mało rentownej produkcji, centralizację zakupów, optymalizację zatrudnienia oraz nakładów inwestycyjnych. Łączna kwota wpływów i oszczędności netto możliwa do uzyskania z tytułu realizacji Planu Restrukturyzacji szacowana jest na ok. 600 mln zł.
– Jestem bardzo zadowolony z tempa i efektów przeprowadzonych dezinwestycji. Konsekwentna realizacja Planu Restrukturyzacji i determinacja kadry menedżerskiej Ciech pozwoliły na zawarcie umów sprzedaży zbędnych aktywów o wartości prawie 450 mln – zaznacza Ryszard Kunicki.
Nowa strategia Ciech zakłada koncentrację na dwóch najbardziej perspektywicznych segmentach, tj. sodowym i organicznym oraz utrzymanie rentownej działalności handlowej. Na tych obszarach skupią się też nakłady inwestycyjne, które w sumie w latach 2011-2015 wyniosą zgodnie z przewidywaniami około 1,37 mld zł.
Najważniejsze cele inwestycji w Dywizję Sodową to poprawa konkurencyjności głównego produktu, tj. sody kalcynowanej, zwiększenie mocy produkcyjnych sody oczyszczonej w Polsce oraz w Niemczech, rozwój wysoko przetworzonych gatunków soli kosztem produktów o niskim stopniu przetworzenia. Przewiduje się, że nakłady inwestycyjne na Dywizję Organika przyniosą głównie rozwój mocy produkcyjnych oraz redukcję kosztów wytwarzania dzięki doskonaleniu posiadanych technologii.
– Spodziewamy się, że pozyskanie dodatkowych środków i przeprowadzenie planowanych inwestycji już w niedługiej perspektywie uczyni z nas najbardziej efektywny podmiot w branży chemicznej w Polsce – mówi prezes Spółki.
Ciech negocjuje z bankami docelowy kształt struktury finansowania Grupy oraz długoterminową umowę kredytową. Celem jest obniżenie kosztów, zwiększenie bezpieczeństwa obsługi zadłużenia oraz pośrednio zapewnienie źródła finansowania planowanych nakładów inwestycyjnych.

Wyświetlono: 1706

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej