Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

CIECH oferuje 12 tys. euro dla autora najlepszych pomysłów badawczo - rozwojowych

08.07.2019

CIECH uruchamia projekt crowdsourcingowy dla inżynierów i naukowców z całego świata.

Wystartował pierwszy crowdsourcingowy program Grupy CIECH. Jego celem jest wykorzystanie kreatywności szerokiej rzeszy inżynierów, naukowców, instytucji i pasjonatów oraz wypracowanie efektywnych rozwiązań dla dwóch wyzwań, które stawia im firma. Pierwszym jest zagospodarowanie wapna posodowego poprzez zidentyfikowanie nowych możliwości jego wykorzystania lub poprawę jego właściwości chemicznych i fizycznych, a tym samym stworzenie nowego produktu atrakcyjnego dla potencjalnych klientów. Drugim zadaniem jest odzysk ciepła w procesie sodowym. Poszukiwane są rozwiązania, które pozwolą wykorzystać odzyskaną energię do generowania elektryczności, zasilania systemów chłodzenia czy ponownie wykorzystać ją do procesu produkcji sody.

Innowacyjne pomysły na rozwiązanie tych zadań można zgłaszać poprzez globalną platformę www.ennomotive.com.

Crowdsourcing to proces, w ramach którego organizacja zleca rozwiązanie jakiegoś zadania bardzo szerokiej grupie ludzi w formie otwartego dla wszystkich zainteresowanych wyzwania. To także, oprócz inwestycji w technologiczne start-upy, współpracy z ośrodkami naukowymi i rozwoju własnego centrum badawczo-rozwojowego, jeden z elementów innowacyjnej strategii rozwoju Grupy CIECH.

W ramach swojego pierwszego programu crowdsourcingowego, Grupa CIECH zleci szerokiej rzeszy inżynierów, naukowców, instytucji czy pasjonatów wypracowanie efektywnych rozwiązań dla dwóch zadań. Pierwszym jest zagospodarowanie wapna posodowego, poprzez zidentyfikowanie nowych możliwości jego wykorzystania lub poprawę jego właściwości chemicznych i fizycznych, a tym samym stworzenie nowego produktu atrakcyjnego dla potencjalnych klientów.

- W CIECH zależy nam na współpracy z kreatywnie myślącymi naukowcami z całego świata, których pomysły mają potencjał biznesowy. Jesteśmy elastyczni, dopasowujemy formę naszego zaangażowania do każdego projektu, tak aby zapewnić najlepsze efekty i w efekcie wytyczać nowoczesne standardy w podejściu do innowacji w przemyśle chemicznym. Tym samym chcemy zapewnić Grupie CIECH przewagę konkurencyjną – mówi Aleksandra Janusz, prezes zarządu CIECH R&D, spółki odpowiedzialnej za koordynowanie projektów innowacyjnych w całej Grupie CIECH.

Eksperci z CIECH wybiorą najlepsze projekty w oparciu o takie kryteria, jak wykonalność techniczna, ilość zagospodarowanego surowca, czy efektywność biznesowa rozwiązania (najniższy koszt operacyjny
w stosunku do potencjalnego zysku). Do 12 sierpnia br. będzie trwać pierwszy etap konkursu. Po jego zakończeniu, firma wybierze najlepsze pomysły, które przejdą do kolejnego etapu, wymagającego ich doprecyzowania i skonkretyzowania – zarówno pod kątem technologicznym, jak i biznesowym. Najlepszy projekt zostanie nagrodzony grantem w wysokości 12 tys. euro, zdobywcy drugiego i trzeciego miejsca mogą liczyć na 1,5 tys. euro nagrody.

Ennomotive to globalna platforma, łącząca firmy ze specjalistami z całego świata – głównie z zakresu nauk inżynieryjnych.  Skupia 15 tysięcy takich specjalistów. Tak duża społeczność pozwala biznesowi na pozyskanie innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań niższym kosztem, z drugiej strony dając możliwość utalentowanym i pełnym pomysłów pasjonatom oraz naukowcom wykazania się oraz pozyskania znaczących środków finansowych.

Wyświetlono: 368

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej