Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

CIECH: niższe przychody nie psują dobrego humoru

03.06.2018

Grupa CIECH wypracowała w pierwszym kwartale 2018 r. przychody o 1,4% niższe niż w analogicznym kwartale roku wcześniejszego. Wyniosły one 885,7 mln zł.

To na co najmocniej zwracają uwagę władze spółki to fakt, iż konsekwentnie realizuje ona strategię rozwoju portfolio produktowego, ekspansji międzynarodowej i ścisłej kontroli kosztów. W pierwszych trzech miesiącach tego roku szczególnie intensywnie rozwijana była sprzedaż zagraniczna. W segmencie sodowym CIECH wykorzystał stabilny popyt w Europie oraz sprzyjającą sytuację na rynkach azjatyckich, a w biznesie AGRO rozpoczął sprzedaż m.in. w Australii i Kanadzie. Grupa korzystała z zakończonych inwestycji, które wpłynęły na efektywność poszczególnych linii biznesowych. Jednocześnie stale ogranicza negatywny wpływ wysokich cen surowców stosowanych w produkcji poprzez zastąpienie koksu, stosowanego jako paliwo piecowe, antracytem. Na kolejne miesiące CIECH zapowiada kontynuowanie inwestycji (m.in. w poszerzenie portfolio produktowego, także dzięki działaniom z obszaru R&D, w soli, żywicach oraz biznesie AGRO) i planuje ekspansję na nowe rynki.

- W pierwszym kwartale 2018 r. wykorzystaliśmy sytuację na azjatyckim rynku sody kalcynowanej, gdzie byliśmy świadkami istotnych wzrostów cen. W kontekście kolejnych kwartałów pozytywną informacją jest wysoki popyt na sodę kalcynowaną na wszystkich rynkach, na których działamy. Jednocześnie ograniczamy negatywny wpływ utrzymujących się wysokich cen surowców. Cieszy nas rosnąca sprzedaż soli, lepsze niż przed rokiem wyniki sprzedaży żywic, pianek czy krzemianów. To efekt zarówno zakończonych inwestycji, jak i podjętych działań optymalizujących portfel produktów. W 2018 r. oddamy kolejne inwestycje, m.in. nowe produkty w biznesie solnym. Przed nami także prace nad budową nowej warzelni soli w Niemczech oraz integracja operacyjna z hiszpańską spółką Proplan – mówi Maciej Tybura, prezes zarządu CIECH S.A.

W segmencie sodowym Grupa CIECH wykorzystała wyższe ceny na rynku azjatyckim spowodowane niższą produkcją lokalną. CIECH realizuje kontraktację na rok 2018, sprzedając sodę do ok. 500 lokalizacji na całym świecie. Popyt na sodę może być kreowany przez spodziewane inwestycje producentów szkła płaskiego (Europa), szkła opakowaniowego oraz detergentów (Azja). Dodatkowo w Europie można zaobserwować wysokie wykorzystanie mocy produkcyjnych sody kalcynowanej przy utrzymującym się wysokim popycie. Jednocześnie Grupa CIECH realizuje inwestycję w zwiększenie mocy produkcyjnych sody oczyszczonej – wiosną rozpoczęły się prace budowlane w swojej niemieckiej fabryce. Planowane zakończenie tych działań to pierwsza połowa 2019 r.

W obszarze soli wyższe niż przed rokiem okazały się zarówno ceny końcowych produktów, jak i wolumen sprzedaży. W pierwszym kwartale do użytku został oddany magazyn na produkty solne w Janikowie, usprawniający obsługę klientów.

Obszar organiczny zanotował spadek przychodów z powodu słabszej koniunktury na rynku środków ochrony roślin. To efekt długiej zimy opóźniającej start sezonu. Natomiast w biznesach Żywice i Pianki zanotowano wyższe wolumeny sprzedaży wynikające z rozwoju nowych produktów, pozyskania nowych klientów (Żywice) oraz silnego popytu ze strony producentów mebli (Pianki).

W segmencie Krzemiany i Szkło (CIECH Vitrosilicon) zanotowano wyższe przychody i wzrost wyniku EBITDA. W związku z dużym popytem na krzemiany sodu, których Grupa CIECH jest największym dostawcą w Europie, w pierwszym kwartale zakończona została inwestycja polegająca na przestawieniu jednego z pieców z produkcji opakowań szklanych na wytwarzanie krzemianów. Co więcej CIECH poszerzył swoje portfolio w obszarze opakowań szklanych.

- Intensyfikujemy działania rozwojowe w każdym obszarze, zmieniając Grupę CIECH w globalny koncern chemiczny. Stawiamy na produkty specjalistyczne, wysoką efektywność oraz jakość produkcji i jednocześnie skutecznie zarządzamy stroną kosztową. CIECH ma zdrowe fundamenty finansowe oraz precyzyjnie zakreślony plan rozwoju na kolejne lata, uwzględniający dobre perspektywy na głównych rynkach działania – podkreśla Maciej Tybura, prezes zarządu CIECH S.A.

Wyświetlono: 264

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej