Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

CIECH: dalsza produkcja w Rumunii wciąż sprawą niewiadomą

11.09.2019

Zarząd CIECH S.A. podjął decyzję o utworzeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2019 roku odpisu aktualizacyjnego w wysokości 36,7 mln zł, związanego z ryzykiem zaprzestania dostaw pary technologicznej do zakładu CIECH Soda Romania przez jedynego dostawcę pary CET Govora. Odpis nie wpływa na wynik znormalizowany EBITDA.

W związku z wypowiedzeniem przez elektrociepłownię CET Govora umowy na dostawy pary technologicznej przez jedynego dostępnego dostawcę tego surowca dla CIECH Soda Romania i propozycję podwyżki cen o ok. 135% (uwzględniając koszt certyfikatów CO2) względem roku 2018, rumuńska spółka CIECH rozpoczęła w sierpniu przygotowania do zatrzymania produkcji od 18 września 2019 roku.

Analiza, której wynikiem była decyzja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego, zakłada dwa scenariusze o identycznym stopniu prawdopodobieństwa: porozumienie między CIECH Soda Romania a CET Govora w kwestii poziomu ceny pary oraz brak porozumienia i wstrzymanie produkcji.

Realizacja pierwszego scenariusza skutkować będzie rozwiązaniem odpisu. Realizacja drugiego scenariusza skutkować będzie odpowiednim zwiększeniem wysokości odpisu o kwotę 36,7 mln zł oraz ewentualnie o kwoty wynikające z aktualizacji przyjętych do analizy założeń i kalkulacji.

Grupa CIECH zapewnia, że spółka CIECH Soda Romania jest nadal otwarta na dalsze negocjacje z CET, ale nie może zaakceptować kolejnej podwyżki cen tego surowca, bo to oznaczałoby trwałą utratę rentowności produkcji. Spółka intensywnie analizuje teraz dostępne opcje wyjścia z tej sytuacji, m.in. możliwość pozyskania pary z innego, racjonalnego kosztowo źródła.

W związku z możliwością zatrzymania produkcji, CIECH przygotował optymalny pakiet osłonowy dla pracowników, uwzględniający program dobrowolnych odejść, działania z zakresu outplacementu i możliwą relokację części pracowników do innych fabryk Grupy. Dalsze kierunkowe decyzje odnośnie przyszłości zakładu zostaną podjęte do końca roku.

Wyświetlono: 330

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej