Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

CIECH chce obniżki ceny ciepła w zakładzie w Inowrocławiu

08.07.2020
CIECH chce obniżki ceny ciepła w zakładzie w Inowrocławiu

Grupa CIECH chce w swoim zakładzie produkcji sody w Inowrocławiu uruchomić spalarnię odpadów komunalnych lub odpadów pochodzenia komunalnego.

Aby plan się ziścił spółki CIECH Soda Polska i Remondis Energy & Services podpisały list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji inwestycji. Wytwarzana w procesie termicznego przekształcania odpadów energia elektryczna oraz ciepło mają być dostarczane przez Remondis do CIECH Soda Polska, zakładu w Inowrocławiu. Współpraca ma na celu obniżenie ceny ciepła i zwiększenie dyspozycyjności źródła ciepła w zakładzie sodowym..

CIECH zakłada, że odbiór ciepła i energii elektrycznej pochodzącej ze spalarni przyczyni się do obniżenia ceny pary, kluczowego surowca przy produkcji sody kalcynowanej. Dodatkowo możliwe byłoby obniżenie emisji dwutlenku węgla przez zakład produkcyjny CIECH Soda Polska. Inwestycja, jeśli dojdzie do skutku, to będzie prowadzona i w całości finansowana przez Remondis. CIECH zapewni natomiast niezbędną pomoc organizacyjną, techniczną i formalną przy prowadzeniu Inwestycji.

Przystąpienie do realizacji Inwestycji uzależnione jest od spełnienia się określonych warunków, w tym uwzględnienia projektowanej spalarni na liście, która zostanie opublikowana przez Ministra właściwego do spraw środowiska w formie rozporządzenia.

W przypadku jednak, gdy do końca tego roku spalarnia nie zostanie uwzględniona na ministerialnej liście, to projekt upadnie. Celem jest rozpoczęcie dostaw ciepła oraz energii elektrycznej do CIECH Soda Polska najpóźniej w 2026 roku. Strony zakładają odbiór przez CIECH Soda Polska ciepła w okresie około 25 lat. Szacowana minimalna wartość umowy w okresie 25 lat wyniesie ok. 350 mln zł.

Współpraca dotycząca dostarczania ciepła ze spalarni byłaby analogiczna do rozwiązań funkcjonujących już w Grupie CIECH, gdzie podobna współpraca występuje w CIECH Soda Deutschland z dostawcą ciepła z grupy kapitałowej Remondis.

Wyświetlono: 246

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej