Artykuły - Przemysł chemiczny

Chemiczni potentaci w 2016 r.

24.08.2017
Autor: Dominik Wójcicki
Chemiczni potentaci w 2016 r.

Covestro

W drugim roku swojej działalności firma rozpoczęła w Niemczech za 20 mln euro budowę zakładu do produkcji arkuszy poliwęglanowych. W Chinach uruchomiono światowej klasy fabrykę diizocyjanianu heksametylenu (HDI) o pojemności 50 tys. ton oraz znacząco powiększono kompleks wytwarzania poliwęglanów – z 200 tys. ton rocznie do 400 tys. ton. Zainicjowano także rozwijanie w Niemczech z 200 tys. ton do 400 tys. ton produkcji metylodifenylodiizocyjanianu (MDI), czyli organicznego związku chemicznego stosowanego przy produkcji poliuretanów. Ten obiekt gotowy ma być za rok.

Przede wszystkim jednak spółka dokonała znaczącej innowacji technologicznej, która polega na produkcji polioli wykorzystywanych później do tworzenia pianek poliuretanowych, przy użyciu dwutlenku węgla, a nie jak tradycyjnie surowców ropopochodnych. Poliole na bazie CO2 trafiły już na rynek.

Największym odbiorcą materiałów oferowanych przez Covestro był w 2016 r. segment motoryzacyjny (20% wartości przychodów), budowlany (17%) oraz przetwórstwa drewna i mebli (16%). Wedle jednostek biznesowych tworzących strukturę koncernu, za 49% wartości sprzedaży odpowiadał segment Poliuretany, za 27,7% segment Poliwęglany, a za 17,1% segment Powłoki, Kleje, Materiały Specjalistyczne.

Przychody w 2016 r.: 11,904 mld euro (12,082 mld euro w 2015 r.).

Dow Chemical

Przez cały rok Dow pracował nad połączeniem z DuPont, które ostatecznie ma być gotowe w sierpniu tego roku. Ponadto koncern zrestrukturyzował i stał się jedynym udziałowcem (dotychczas było to joint venture) działu produktów silikonowych firmy Dow Corning, którego to przychody przekraczały 4,5 mld dolarów rocznie. W Teksasie Dow uruchomił jednostkę do produkcji propylenu metodą PDH o mocach 750 tys. ton. Stał się też pierwszym przedsiębiorstwem, które otrzymało od rządu Arabii Saudyjskiej licencję handlową na posiadanie 100% własności w sektorze handlowym w Królestwie.

Firma była oficjalnym partnerem MKOL w związku z Igrzyskami Olimpijskimi w Rio de Janeiro i z tej okazji uczestniczyła w szeregu projektów biznesowych, odnoszących się m.in. do budowy obiektów olimpijskich, środków transportu, ograniczania emisji CO2 w Brazylii.

Latem Dow oddał do użytku serce projektu SADARA, czyli potężnego kompleksu petrochemicznego w Arabii Saudyjskiej, który składa się z 26 fabryk o łącznej mocy produkcyjnej rzędu 3 mln ton rocznie. Centralną częścią inwestycji był imponujący kraker do produkcji ponad 1 mln ton etylenu rocznie, wyposażony w 12 pieców, spośród których siedem prowadzi produkcję w oparciu o etan, a pięć wykorzystuje naftę do produkcji etylenu.

Przychody w 2016 r.: 48,158 mld dolarów (48,778 mld dolarów w 2015 r.)

Evonik

Dla niemieckiego koncernu to wciąż Europa pozostaje największym rynkiem zbytu – ulokował on w państwach UE 49% wartości swej sprzedaży. W Azji było to 22%, a w Ameryce Płn. – 20%. Jeśli chodzi natomiast o segmenty biznesowe, to dominowało Resource Efficiency (35%), przed Nutrition&Care (34%) i Performance Materials (25%). W pierwszym z nich firma jest absolutnym globalnym liderem w produkcji krzemionki, izoforonów i dodatków do olejów. W drugim segmencie zajmuje pozycję wicelidera w światowej produkcji superabsorbentów i polimerów farmaceutycznych oraz lidera w produkcji DL-metioniny. W segmencie Performance Materials przoduje w wytwarzaniu butenu, alkoholanów i tworzyw metakrylanowych.

Szczególne znaczenie w 2016 r. miało dla Evonika przejęcie od amerykańskiego J.M. Huber biznesu krzemionkowego za 630 mln dolarów i tym samym rozbudowa potencjału w USA i Azji. Istotne było też nabycie od Air Products jednostki dodatków specjalnych. Ponadto nastąpiło otwarcie w Antwerpii pierwszego na świecie zakładu do produkcji dipeptydów, stanowiących źródło metioniny dla krewetek i innych skorupiaków. W Niemczech przystąpiono do podnoszenia o 50% zdolności wytwórczych dla sproszkowanego poliamidu 12 – obiekt ma być gotowy z końcem tego roku, a Chinach ruszyła budowa fabryki specjalistycznych silikonów.

Przychody w 2016 r.: 12,732 mld euro (13,507 mld euro w 2015 r.).


CAŁY ARTYKUŁ ZNAJDĄ PAŃSTWO W NR 4/2017 DWUMIESIĘCZNIKA "CHEMIA I BIZNES". ZAPRASZAMY.


 

Wyświetlono: 3710

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej