Artykuły - Przemysł chemiczny

Chemiczni potentaci w 2016 r.

24.08.2017
Autor: Dominik Wójcicki
Chemiczni potentaci w 2016 r.

BASF

Główną przyczyną dużego spadku przychodów było zbycie w 2015 r. aktywów obrotu gazem i działalności magazynowej w ramach wymiany z Gazpromem. Biznes generował sprzedaż rzędu 10 mld euro.

Udział segmentów w przychodach był następujący: Chemicals (petrochemikalia, monomery, półprodukty) – 23,3%; Performance Products (pigmenty i dyspersje, chemikalia kosmetyczne, surowce do produkcji żywności i farmacji) – 26%; Functional Materials & Solutions (katalizatory, chemia budowlana, powłoki) – 32,5%; Agricultural solutions (rozwiązania dla rolnictwa) – 9,6%;  Oil & Gas (ropa i gaz) – 4,8%. Ponad 10 mld euro przychodów pochodziło z innowacji opracowanych po 2011 r. Europa odpowiadała za 44,7% wartości przychodów, z czego Niemcy za 17,5%. Ameryka Płn. za 14,6%, Azja za 11,5%.

Koncern przeznaczył 4,3 mld euro na inwestycje i 2,9 mld euro na przejęcia. W Niemczech zaczął od sierpnia w pełni działać kompleks TDI o mocach 300 tys. ton i wartości 1 mld euro. Wraz z malezyjskim Petronasem uruchomił BASF w Kuala Lumpur produkcję związków aromatycznych. Najważniejszą akwizycja było przejęcie chińskiego Guangdong Yinfan Chemistry i wzmocnienie jednostki BASF Coatings. Podobnie umocniła się ona na skutek zakupu firmy Chemetall, globalnego dostawcy rozwiązań w zakresie obróbki powierzchniowej.

Przychody w 2016 r.: 57,55 mld euro (70,41 mld euro w 2016 r.)

Borealis

Koncern otworzył rok informacją o planach inwestycyjnych w segmencie melaminy i nawozów. Program o wartości 80 mln euro obejmuje podniesienie efektywności produkcji instalacji w austriackim Linzu. W zakresie melaminy w grę wchodzi też duża inwestycja w Algierii.

Szereg prac podjęła firma w odniesieniu do petrochemikaliów, chcąc utrzymać drugie miejsce w gronie największych europejskich producentów poliolefin, z mocami rzędu 3,8 mln ton rocznie (na świecie jest to miejsce czwarte). W Finlandii kosztem 40 mln euro modernizuje kraker parowy, który podniesie jej zdolność produkcyjną o 30 tys. ton rocznie dla propylenu oraz o 10 tys. ton dla frakcji C4. Ponadto Borealis przystąpił do analizy opłacalności produkcji propylenu metodą PDH. Instalacja o mocach 740 tys. ton - podobna do tej, którą planuje zbudować Grupa Azoty - stanąć miałaby w Belgii. Co więcej, wzorem INEOS, sprowadzać zaczął etan z amerykańskiego gazu łupkowego do krakera etylenowego w Szwecji.

Wraz z Gazpromem chce także realizować w Rosji projekt gazowy na potrzeby przemysłu chemicznego. Ubiegły rok był pierwszym, w którym na pełnych obrotach działał już bliskowschodni kompleks Borouge 3 o mocach 4,5 mln ton rocznie, będący największym na świecie zintegrowanym obiektem produkcyjnym dla poliolefin.

Przychody w 2016 r.: 7,218 mld euro (7,7 mld euro w 2015 r.).

Clariant

Szwajcarski koncern operował w czterech segmentach biznesowych: powłoki i tworzywa (43,1% wartości sprzedaży), chemikalia kosmetyczne (25%), zasoby naturalne (20,2%), kataliza (11,5%). W Europie uzyskał rekordowy wynik sprzedażowy, co przełożyło się na 34% łącznej sumy przychodów. Na naszym kontynencie wydał 80% wszystkich środków na badania i rozwój.

Jednak to poza Europą przeprowadził kluczowe inwestycje. W USA otworzył nowoczesną fabrykę katalizatorów do polipropylenu, która stała się podstawą działalności segmentu katalizy w Ameryce Płn. W Brazylii powstało pierwsze firmowe centrum kompetencyjne do pielęgnacji włosów. Dokonał Clariant akwizycji firm Kel-Tech i X-Chem, rozszerzając portfolio produkcyjne w zakresie chemikaliów dla przemysłu wydobywczego ropy naftowej. Z końcem roku rozpoczął proces nabywania Chemical & Mining Services, dostawcy chemikaliów specjalistycznych i usług technicznych dla przemysłu górniczego w Australii. Przejął też jednostkę chemii górniczej od amerykańskiej spółki SNF Flomin, wytwarzającej odczynniki dla przemysłu przetwórstwa minerałów. W Meksyku podwoił Clariant produkcję wodnych preparatów pigmentowych. W Europie najciekawszą inwestycją, nie licząc usprawnień technologicznych w produkcji masterbaczy, było zwiększenie poziomu wytwórczości estrów fosforanowych w Niemczech.

Przychody w 2016 r.: 5,847 mld franków szwajcarskich (5,807 mld franków szwajcarskich w 2015 r.)

Wyświetlono: 3715

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej