Artykuły - Przemysł chemiczny

Chemia potrzebuje banków, banki lubią chemię

27.08.2020
Autor: Dominik Wójcicki
Chemia potrzebuje banków, banki lubią chemię

Wielkie projekty inwestycyjne w polskiej chemii wymagają odpowiednio dużego finansowania, a co za tym idzie ścisłego partnerstwa z bankami.

Wielka inwestycja w Policach, wielkie pieniądze z banków

Na początku czerwca br. Grupa Azoty, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police, Grupa Azoty Polyolefins, Grupa Lotos, Hyundai Engineering oraz Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation zawarły ostateczne umowy na finansowanie projektu „Polimery Police”. Powołana do realizacji tej największej aktualnie inwestycji w polskiej branży chemicznej spółka Grupa Azoty Polyolefins podpisała umowę kredytową z konsorcjum krajowych i zagranicznych instytucji finansowych. W ten sposób zakończony został długotrwały proces pozyskiwania finansowania dla kompleksu propylenowo-polipropylenowego. Całkowity szacowany budżet projektu wynosi ponad 1,5 mld euro, a budowa ma zostać zakończona w 2022 r.

Zbudowanie struktury finansowania dla inwestycji o tej skali wymagało koordynacji prac kilkunastu polskich i zagranicznych instytucji finansowych oraz kilkunastu miesięcy pracy licznych zespołów projektowych. Wystarczy tylko napisać, że w całe przedsięwzięcie zaangażowane jest konsorcjum 10 banków.

– Bierzemy znaczący udział w finansowaniu tego strategicznego, zaawansowanego technologicznie projektu i pozostajemy bankiem pierwszego wyboru dla największych polskich firm. Potwierdza to naszą zdolność do pełnienia roli lidera w obsłudze złożonych transakcji – ocenia Leszek Skiba, p.o. prezesa zarządu Banku Pekao.

– Finansowanie projektów takich, jak „Polimery Police” jest dla banków okazją, aby wspierać inwestycje o strategicznym znaczeniu zarówno dla naszych klientów, jak i dla całego kraju czy regionu. To ambitny projekt z potencjałem, który wzmacnia lokalną gospodarkę. Cieszymy się, że możemy przyczynić się do jego realizacji, wnosząc doskonałą znajomość transakcji typu project finance oraz doświadczenie w finansowaniu projektów petrochemicznych na świecie – mówi André Boulanger, wiceprezes zarządu Banku BNP Paribas, który to bank jest największym kredytodawcą oraz agentem kredytu, agentem zabezpieczeń, bankiem rachunków i podmiotem zapewniającym instrumenty hedgingowe w konsorcjum banków finansujących „Polimery Police”. Ponadto, razem z Pekao Investment Banking, był koordynatorem przy pozyskiwaniu finansowania projektu.

Jak wygląda zatem cała struktura finansowania „Polimerów Police”?

Konsorcjum instytucji finansowych, do którego należą Bank Pekao, PKO BP, BGK, mBank, Alior Bank, BOŚ Bank, BNP Paribas Bank Polska, Santander Bank Polska, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) Poland Branch, PZU, PZU na Życie oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, udzieli Grupie Azoty Polyolefins długoterminowego kredytu uprzywilejowanego w kwocie 487,8 mln euro oraz 537,7 mln dolarów.

Dodatkowo spółce zostanie udzielony kredyt na płatności podatku VAT w okresie budowy oraz kredyt z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego w fazie operacyjnej (150 mln zł i 180 mln dol.). Dodatkowo też wkład Grupy Lotos w finansowanie projektu sięgnie 500  mln zł, a łączny wkład Hyundai i KIND ukształtuje się na porównywalnym poziomie 130 mln dol. Z powyższych kwot wkład Grupy Lotos w kapitał akcyjny Grupy Azoty Polyolefins wyniesie 300 mln zł, a partnerów koreańskich: 73 mln dol. od Hyundai i 5 mln dol. ze strony KIND.

Pozostałe środki od Grupy Lotos i KIND (odpowiednio 200 mln zł i równowartość 52 mln dol.) zostaną wniesione do projektu jako pożyczki podporządkowane. Projekt zasilą również dodatkowe środki od Grupy Azoty i Grupy Azoty Police – całkowite zaangażowanie tych spółek to docelowo 1,832 mld zł, z czego 60% stanowić ma kapitał akcyjny, a 40% pożyczki podporządkowane.

Wyświetlono: 1453

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej