Artykuły - Przemysł chemiczny

Chemia na tory

11.05.2017
Autor: Dominik Wójcicki
Chemia na tory

Branża chemiczna jest jednym z najbardziej atrakcyjnych klientów dla firm specjalizujących się w transporcie kolejowym towarów.

Co wiadomo o rynku przewozu chemikaliów?

Chemikalia są czwartą największą kategorią produktową w całym polskim przemyśle, jeśli chodzi o przewóz koleją. Odpowiadają za 4,3% wszystkich ładunków transportowanych w naszym kraju po torach. Pod tym względem ustępują jedynie mineralnym paliwom (40,8%), rudom metali oraz produktom górnictwa i kopalnictwa (27,6%) oraz produktom rafinacji ropy naftowej (11,4%). Dla porównania udział chemikaliów w przewozach transportem samochodowym jest minimalnie większy i wynosi 4,9%. Łącznie w ciągu minionego roku przewieziono pociągami 9,6 mln ton chemikaliów. Do tego doszły jeszcze znacznie większe ilości ropy naftowej i paliw. To o prawie 2% mniej niż w roku wcześniejszym.

Średnia odległość przewozu jednej tony chemikaliów w transporcie kolejowym to 312 km (310 km w komunikacji krajowej i 314 km w komunikacji międzynarodowej). Tym samym produkty chemiczne przebywają torami drogę dłuższą niż średnia dla wszystkiego typu ładunków dostarczanych koleją, która sięga 226 km.

W większości przewóz chemikaliów drogą kolejową realizowany jest dla połączeń międzynarodowych, odpowiadających za 57% takich kursów. Świadczy to o tym, że pociąg jest tą formą komunikacji, którą stosuje się w ramach obsługi dłuższych tras, czyli w dużej mierze obsługuje on import lub eksport produktów chemicznych.

W minionym roku aż o ponad 40% zmniejszył się, względem roku wcześniejszego, tranzyt ładunków chemicznych przewożonych koleją. Jednocześnie w strukturze towarów transportowanych w komunikacji międzynarodowej chemikalia są pod względem masy przewiezionych wyrobów trzecią największą grupą produktową, z udziałem w wysokości ok. 9,5%. Analizując kierunki połączeń kolejowych w komunikacji międzynarodowej zauważyć można, że choć oczywiście dominują państwa UE, to w ostatnich dwóch latach szczególnie mocno wzrósł udział przewozów kolejowych do i z Chin. Dla Państwa Środka coraz większe znaczenie odgrywa bowiem potencjał transportowy Polski, leżącej na euroazjatyckim szlaku handlowym. W tym kontekście rośnie też zakres przewozów intermo­dalnych realizowanych z Chin do i przez Polskę.

W kwestii tendencji rynkowych dopowiedzieć należy jeszcze, iż tylko ok. 11% chemikaliów przewożonych jest w Polsce torami. To bardzo mało. W Niemczech jest to prawie 30%, w Czechach prawie 20%, a w Austrii nawet 65%. By tę niekorzystną statystykę zmienić, potrzebne są przede wszystkim działania dostosowujące infrastrukturę do zwiększonego wolumenu przewozowego. Niezbędna jest również likwidacja tzw. ,,wąskich gardeł” oraz działania zmierzające do podniesienia średnich prędkości handlowych. Wraz z poprawą infrastruktury kolejowej, a to już bardzo powoli zaczyna się dziać, rósł będzie zatem rynek dla przewozów chemii drogą kolejową. Nic więc dziwnego, że same firmy przewozowe podkreślają, iż perspektywy średnio- i długoterminowe są dla nich obiecujące. I poniekąd to z tego faktu bierze się także konieczność pilnowania lub poprawiania przez nie ich pozycji rynkowej. Same produkty chemiczne są zaś na ogół przewożone w systemie zamkniętych cystern kolejowych różnych klas RID (Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych). Ze względu na bezpieczeństwo coraz częściej wykorzystywane przez przewoźników są cysterny dostosowane do armatury załadowcy i rozładowcy ładunku.

Wyświetlono: 5426

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej