Artykuły - Przemysł chemiczny

Certyfikat DPL podnosi wartość laboratorium chemicznego

08.03.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Certyfikat DPL podnosi wartość laboratorium chemicznego

34 polskie laboratoria posiadają certyfikaty oznaczające, że działają one w zgodzie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Dobra Praktyka Laboratoryjna oznacza istnienie systemu, który ma obowiązek pilnowania odpowiedniej jakości wymaganych prawem nieklinicznych badań laboratoryjnych, służących ocenie właściwości substancji i mieszanin w odniesieniu do bezpieczeństwa i zdrowia dla człowieka i środowiska. Mówiąc zaś prościej: w Polsce istnieje prawny obowiązek wykonywania niektórych badań właśnie zgodnie z zasadami DPL. Regulacje te na poziomie ponadnarodowym opracowano w celu zapewnienia wysokiego poziomu jakości i wiarygodności badań, chcąc jednocześnie uniknąć ich powtarzania w różnych państwach.

Pośrednim celem było również zmniejszanie liczby zwierząt laboratoryjnych poświęcanych w ramach testów. Wdrożenie metod DPL skutkuje zatem z jednej strony oszczędnościami, a z drugiej pogłębia ochronę zwierząt laboratoryjnych.

Wiele zalet certyfikatu DPL

Chociaż w naszym kraju zdecydowana większość laboratoriów nie jest objęta przywoływanym systemem, to jednak te, które się w nim ostatecznie znalazły chwalą sobie własny wybór.

– Rozszerzenie zakresu badań prowadzonych w systemie DPL stanowiło ważne wydarzenie w rozwoju firmy Selvita. Rozszerzenie zakresu certyfikatu DPL stanowi dowód, iż jakość prowadzonych badań jest jednym z celów strategicznych naszej firmy. Certyfikat DPL jest jednym z najszerszych certyfikatów w Europie i pokrywa cały zakres działalności laboratoriów badawczych Selvity oraz stanowi potwierdzenie, iż badania wykonywane w naszych laboratoriach spełniają światowe standardy jakości.

Dzięki wdrożonemu systemowi zapewnienia jakości nasza firma jest bardziej rozpoznawalna na świecie, a wyniki generowane przez naszych naukowców są wiarygodne i uznawane przez urzędy rejestracyjne na całym świecie – mówi Miłosz Gruca, dyrektor Działu Badań Biologicznych, członek zarządu biotechnologicznej spółki Selvita.

– Nasze laboratoria posiadają certyfikat wystawiony przez Biuro ds. Substancji Chemicznych, będący potwierdzeniem zgodności działania z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. DPL stanowi system jakości odnoszący się do procesu organizacji i warunków prowadzenia nieklinicznych badań substancji lub mieszanin z zakresu bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska.

Wdrożone w laboratoriach badawczych zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej stanowią gwarancję wiarygodności uzyskiwanych wyników badań, od momentu ich planowania, wykonania, aż po właściwe przechowywanie danych źródłowych i powstałych zapisów, tak aby możliwe było odtworzenie przebiegu badania. Oznacza to odpowiednią dokumentację systemową; realizację badania według opracowanego wcześniej planu zweryfikowanego na zgodność z kryteriami DLP; wykonanie badań przez wykwalifikowany personel; merytoryczny nadzór Kierownika Badania nad przebiegiem badania; kontrolę przebiegu badania przez jednostkę zapewniania jakości; prowadzenie zapisów na każdym etapie badania, umożliwiających dokonanie jego rewizji; realizację badania z użyciem wyposażenia, które podlega stałemu nadzorowi, a także archiwizację powstających dokumentów i zapisów – wyliczają zalety posiadania certyfikatu DPL przedstawiciele Bionanoparku, parku naukowo-technologicznego.

Wyświetlono: 1163

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

z kraju

ze świata

Wrzesień 2018
12
3456789
10111213141516
17181920
212223
242526
27282930
więcej