Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Cefic: wielkiego wzrostu w europejskiej chemii w 2020 r. nie będzie

04.02.2020
Cefic: wielkiego wzrostu w europejskiej chemii w 2020 r. nie będzie

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic) przedstawiła prognozę, w której oczekuje, iż produkcja chemiczna w Unii Europejskiej będzie w 2020 r. na tym samym poziomie, co w roku 2019, kiedy to zanotowała niewielki spadek względem roku 2018.

W ocenie przedstawicieli Cefic, na klimat biznesowy w przemyśle chemicznym wpłynęło w minionym roku lekkie spowolnienie globalnego wzrostu gospodarczego, niepewność polityczna wokół Brexitu i trwające konflikty handlowe. Z tego względu w 2019 r. popyt na chemikalia był odrobinę niższy niż w 2018 r., choć nie dotyczył w równym stopniu wszystkich sektorów generujących popyt.

Kilka kluczowych branż, będących konsumentami chemikaliów, jak motoryzacja, czy elektronika znacznie zmniejszyły swoją produkcję w 2019 r., co przełożyło się na zamówienia kierowane względem producentów chemicznych. Z drugiej jednak strony branża budowlana, inny kluczowy nabywca chemikaliów, odnotowując na rynku UE stabilny wzrost o 2,5%, pozytywnie stymulowała pobyt w europejskiej chemii. Sektor budowlany korzysta z niskich stóp procentowych i wysokiego popytu na inwestycje infrastrukturalne, dlatego oczekuje się, że jego wzrost utrzyma się również w 2020 r. Ponieważ przemysł chemiczny zapewnia wiele rozwiązań i technologii dla infrastruktury i budynków energooszczędnych, to popyt na chemikalia z tego sektora powinien także rosnąć.

- Mimo nieco słabszych prognoz wzrostu Europa pozostaje drugim co do wielkości producentem chemikaliów na świecie. Nasza przewaga konkurencyjna i przyszły wzrost mogłyby pochodzić ze specjalistycznych produktów i rozwiązań o wyższej wartości dodanej dla gospodarki neutralnej pod względem klimatu oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, gdybyśmy tylko dysponowali odpowiednimi ramami polityki UE i wystarczającym wsparciem dla innowacyjnej chemii. Prognozy na 2020 r. powinny pozostać zgodne z danymi za 2019 r. Podczas, gdy rosnące realne dochody społeczeństwa winny skutkować utrzymaniem stabilnego popytu na wytwarzane towary, o tyle ciągła niepewność polityczna i wrogie otoczenie handlowe raczej nie będą sprzyjać znacznemu wzrostowi w przemyśle chemicznym – powiedział René van Sloten, dyrektor wykonawczy Cefic ds. polityki przemysłowej.

Wyświetlono: 465

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej