Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Cefic: wielkie poparcie dla recyklingu chemicznego

22.07.2020
Cefic: wielkie poparcie dla recyklingu chemicznego

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic) przekonuj, że recykling chemiczny tworzyw sztucznych ma zasadnicze znaczenie dla osiągnięcia przez UE celów gospodarki o obiegu zamkniętym.

Obecnie zaledwie 15% odpadów tworzyw sztucznych zebranych w UE wraca na unijny rynek. Recykling chemiczny może pomóc w przetwarzaniu takich odpadów, których nie można poddać recyklingowi mechanicznemu, więc tym samym odgrywa ważną rolę w rozwiązywaniu generalnego problemu odpadów z tworzyw sztucznych.

- Zmieszane lub zanieczyszczone odpady z tworzyw sztucznych są obecnie spalane w spalarni, trafiają na wysypiska lub zaśmiecają nasze ulice i cieki wodne. Recykling chemiczny jest jedyną dostępną obecnie technologią, która może to zmienić. Ponieważ zastosowanie tej technologii przeznaczonej specjalnie do przetwarzania zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych jest stosunkowo nowe i nadal szybko się rozwija, w zrozumiały sposób rodzi uzasadnione pytania dotyczące śladu węglowego i opłacalności finansowej. Z tego powodu przemysł chemiczny przeprowadza obecnie szereg ocen cyklu życia, dokładniej przyglądając się wpływowi na środowisko omawianej metody. Na przykład jedno z najnowszych badań wykazało, że recykling chemiczny (piroliza) zmieszanych odpadów z tworzyw sztucznych emituje o 50% mniej CO2 niż spalanie tych samych odpadów. Te odkrycia potwierdzają wcześniejsze badania, które wykazały wyraźną przewagę recyklingu chemicznego nad spalaniem. Niektóre badania pokazują również, że tworzywa sztuczne poddane recyklingowi chemicznemu mają mniejszy ślad węglowy niż tworzywa sztuczne wyprodukowane z zasobów kopalnych – przekonują eksperci Cefic.

Recykling chemiczny może mieć również dodatkową korzyść; to znaczy potencjalnie usunąć z odpadów z tworzyw sztucznych tak zwane stare chemikalia i substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC).

- Przemysł chemiczny jest zaangażowany w dalsze ulepszanie tej technologii poprzez swoje wysiłki badawczo-rozwojowe. Wierzymy również, że działania platformy Circular Plastic Alliance i podobne jej inicjatywy stworzą bardziej dynamiczny rynek recyklingu tworzyw sztucznych, co również zwiększy popyt na recykling chemiczny. Dlatego tak ważne jest, aby recykling chemiczny pozostawał częścią programu innowacji UE i czerpał korzyści z inwestycji w ramach zielonego ładu – dodają władze Cefic.

Wyświetlono: 614

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej