Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Cefic do państw G20 - uznajcie chemię za sektor strategiczny

28.04.2020
Cefic do państw G20 - uznajcie chemię za sektor strategiczny

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (Cefic) zadeklarowała wsparcie dla działań Grupy G20 w walce z pandemią koronawirusa i przedstawiła swoje pomysły, w jaki sposób tę walkę mogłaby wspierać branża chemiczna.

W liście do przewodniczącego G20, władze Cefic napisały, iż: - „W tych niezwykle trudnych czasach, w imieniu przemysłu chemicznego, doceniamy wysiłki rządów na całym świecie, aby złagodzić wpływ globalnej pandemii COVID-19, a także nawiązać współpracę z przemysłem w celu wsparcia działań pomocowych i utrzymania odporności gospodarczej. Wysiłki te są niezbędne do przezwyciężenia obecnego wyzwania, a jako przemysł chemiczny jesteśmy zobowiązani do ich wspierania. Jako producenci chemiczni możemy wnieść cenny wkład poprzez zastosowanie środków bezpieczeństwa zapobiegających rozprzestrzenianiu się infekcji w naszych zakładach; utrzymać produkcję w czasie kryzysu oraz dostarczyć naukowych rozwiązań dla pojawiających się problemów. Doceniamy zobowiązania rządów czynione na rzecz utrzymania globalnych łańcuchów dostaw, ułatwień w handlu niezbędnych do ratowania życia”.

Cefic zaproponował G20 podjęcie kilku działań. W pierwszej kolejności zaleca uznanie produkcji chemicznej i tej prowadzonej na niższych szczeblach łańcucha wartości jako strategicznych gałęzi przemysłu w obecnym czasie. Miałoby to wesprzeć branżę odpowiedzialną za dostarczanie towarów o znaczeniu krytycznym w procesie zwalczania pandemii. Cefic proponuje, aby wszystkie rządy państw G20 zniwelowały różnice w podejściu do roli przemysłu chemicznego, gdyż tylko wtedy będzie mógł on skutecznie reagować na kryzys pandemiczny i wspierać niezbędne łańcuchy wartości.

- Postulujemy natychmiastowe wstrzymanie i wycofanie środków zakłócających handel (np. ograniczeń wywozowych) w odniesieniu do produktów niezbędnych do zwalczania COVID-19, a także materiałów łańcucha wartości obejmujących te produkty, w tym wycofania się z ograniczeń wywozu osobistego sprzętu ochronnego stosowanego w produkcji chemicznej. Wycofanie się z ograniczeń wywozowych pomoże rządom przezwyciężyć kryzys pandemiczny i zapewni dostępność niezbędnego sprzętu medycznego i ochronnego, umożliwiając w ten sposób szybszą odbudowę gospodarki światowej – brzmi stanowisko Cefic.

Organizacja domaga się wspierania łańcuchów dostaw produktów niezbędnych do zwalczania COVID-19, a także materiałów łańcucha wartości obejmujących te produkty, m.in. poprzez ponowne przyjęcie umowy o ułatwieniach w handlu; przyjęcie środków szybkiego śledzenia w celu usunięcia przeszkód regulacyjnych w przesyłkach medycznych i powiązanych z nimi surowcach oraz sprzętu ratującego życie. Postuluje też wdrożenie tzw. zielonych pasów w transporcie międzynarodowym, aby zapewnić sprawny przepływ towarów przez granice wewnętrzne i zewnętrzne.

Cefic chce wsparcia finansowego małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) wytwarzających produkty niezbędne do zwalczania COVID-19.

Jednocześnie uznaje, że niektóre rządy krajowe mogą stosować własne procedury w celu czasowego zawieszenia lub obniżenia ceł na import chemikaliów i innych powiązanych produktów mających znaczenie dla produkcji chemicznej, w odpowiedzi na pandemię.

Europejska Rada Przemysłu Chemicznego przypomina, że globalny przemysł chemiczny to przedsiębiorstwa o wartości 5,7 biliona dolarów. Sektor ten ma wpływ na prawie wszystkie dziedziny światowej gospodarki. Przede wszystkim zaś przemysł chemiczny wspiera szeroki łańcuch dostaw - 96% wszystkich wytwarzanych towarów opiera się bowiem na chemii. Rola chemii jest szczególnie ważna podczas pandemii, ponieważ chemikalia zapewniają możliwość produkcji niezliczonej liczby wyrobów potrzebnych do leczenia chorych. Chemikalia zapewniają też bezpieczeństwo i zdrowie pracowników opieki zdrowotnej poprzez wykorzystanie ich do produkcji środków ochrony indywidualnej.

Wyświetlono: 676

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej