Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

CEEP wzywa do intensyfikacji wspólnej polityki energetycznej

07.01.2016

Central Europe Energy Partners (CEEP) apeluje: swobodny przepływ zasobów energii winien być fundamentem Unii Europejskiej.

Zdaniem organizacji Central Europe Energy Partners (CEEP), miniony rok upłynął w Europie pod hasłem Unii Energii. Unii Europejskiej udało się stworzyć fundamenty pod system prawny i regulacyjny, którego celem jest harmonizacja krajowych sieci energetycznych. Jednocześnie zrealizowano istotne inwestycje, które pozwoliły wzmocnić infrastrukturę przesyłową i wyeliminować niektóre „samotne wyspy” na energetycznej mapie Europy. Może to mieć znaczenie także dla przemysłu chemicznego.

- Na europejskich i międzynarodowych rynkach energii 2015 r. był czasem wielkich nadziei i równie istotnych wyzwań.. Kluczowe było ujęcie integracji infrastrukturalnej jako warunku powodzenia Unii Energii. Dla Europy strategicznym priorytetem jest rozwój sieci przesyłowych gazu, ropy naftowej i energii elektrycznej na linii północ–południe. Dzięki temu powstanie autostrada energii, sięgająca od Bałtyku po Adriatyk i Morze Czarne. Korytarz Północ–Południe to klucz do bezpieczeństwa Unii Europejskiej w obszarze energii. W 2015 r. ideę tę poparli czołowi przedstawiciele Komisji Europejskiej, w tym jej wiceprzewodniczący Maroš Šefčovič – ocenia Marcin Bodio, dyrektor zarządzający CEEP. 

Rozwój infrastruktury był jednym z priorytetów Europy w min innym roku. Kluczowa była budowa mostów energetycznych między Polską a Litwą, a także między Litwą a Szwecją.

– Zarówno Polska, jak i Litwa zyskały możliwość eksportu i importu energii elektrycznej, przez co wzmocniły swoje bezpieczeństwo w obszarze energii. To szczególnie ważne w sytuacjach kryzysowych, kiedy operatorzy systemów przesyłowych muszą korzystać ze wsparcia swych zagranicznych partnerów. Taka współpraca jest kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w całym regionie – mówi Beata Jarosz, rzecznik Polskich Sieci Elektroenergetycznych, będących członkiem CEEP.

W opinii Daivisa Virbickasa, prezesa Litgrid – litewskiego operatora sieci przesyłowych i członka CEEP, swobodny przepływ zasobów energii winien być uznany za piąty fundament wspólnego europejskiego rynku, na równi ze swobodą przepływu towarów, usług, kapitału i ludzi.

– Aby to osiągnąć, konieczne jest wyeliminowanie „samotnych wysp” na mapie energetycznej Europy i objęcie systemów energii regułami rynku wewnętrznego. W tym kontekście musimy zwiększyć przepustowość systemów przesyłowych Polski i Litwy. Decyzję o docelowej przepustowości podejmiemy wraz z naszymi polskimi partnerami do końca 2016 r. Te dodatkowe przepustowości będą istotnym elementem Korytarza Północ–Południe, dzięki któremu energia elektryczna ze Skandynawii będzie mogła docierać do całej Europy Centralnej – powiedział Daivis Virbickas.

W opinii ekspertów CEEP, Unia Energii i Korytarz Północ–Południe są podstawą do przełamania rozproszonego i krótkowzrocznego podejścia do energii, jakie obecnie panuje w Europie.

– Wewnętrzny rynek to kamień węgielny całej Unii Europejskiej, dlatego naszym priorytetem jest, by działał on właściwie. To wymaga rozwoju infrastruktury, bez której energia nie może swobodnie płynąć po całym kontynencie. Dotyczy to w szczególności gazu na obszarze Europy Centralnej – dodaje Marcin Bodio, dyrektor CEEP.

 

Wyświetlono: 693

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej