Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

CEEP: sektor energii i przemysł energochłonny pod presją

13.01.2016

Regulacje środowiskowe w Europie, spowolnienie gospodarcze w Chinach oraz ceny energii na międzynarodowych rynkach to w ocenie organizacji Central Energy Europe Partners główne wyzwania, przed jakimi staje europejski sektor energii i przemysł energochłonny w 2016 r.

Dla europejskiego sektora energii i przemysłu energochłonnego, w tym branży chemicznej, ubiegły rok był okresem wielkich wyzwań.

– Strategiczne inwestycje szły w parze z koniecznością stawienia czoła trudnej sytuacji makroekonomicznej. W jej efekcie ceny surowców energetycznych osiągnęły niespotykane od dekady minima. Co więcej, chińska gospodarka przechodzi przez okres głębokiego spowolnienia. Na wiele z tych problemów nie mamy wpływu. W długiej perspektywie nie da się jednak kontrolować globalnych rynków, które w naturalny sposób podążają od hossy do bessy. Ale części wyzwań, przed jakimi staje europejski sektor energii i przemysł energochłonny można z sukcesem stawić czoło w 2016 r. – twierdzi Marcin Bodio, dyrektor zarządzający Central Europe Energy Partners (CEEP).

Zdaniem Pawła Jarczewskiego, prezesa Grupy Azoty (firmy członkowskiej CEEP), wyzwania przed jakimi stanie europejski przemysł w 2016 r. są podobne do tych z 2015 r.

– Główny problem to nadpodaż na rynku nawozów i wyrobów z tworzyw sztucznych pochodzących spoza Unii Europejskiej. Z makroekonomicznego punktu widzenia wyzwaniem jest też sytuacja w Chinach, które są największym konsumentem dóbr na świecie. Dalsze spowolnienie gospodarcze może ograniczyć konsumpcję, co spowoduje zwiększenie dysproporcji między podażą a popytem na rynku i jeszcze większą presję na ceny. Jeśli obecny poziom cen gazu i ropy naftowej zostanie utrzymany lub obniżony, może to stanowić pozytywny impuls dla gospodarki, ale też przyczynić się do obniżenia cen naszych produktów – uważa Paweł Jarczewski.

– Wielkim wyzwaniem jest także pakiet klimatyczny w Europie. W pełni popieramy konieczność ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, ale dotyczyć to musi wszystkich krajów. W przeciwnym razie, jeżeli Unia Europejska będzie przyjmować na siebie znacząco większe obowiązki w tym obszarze niż reszta świata, uderzy we własny przemysł – powiedział Geert Verbeeck, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland (firmy członkowskiej CEEP).

W 2016 r. na konkurencyjność europejskiego sektora energii i przemysłu energochłonnego wpłyną dodatkowo negocjacje ws. umowy o wolnym handlu między UE a USA.

– W CEEP popieramy ideę TTIP, jaką jest wolność gospodarcza i równe szanse dla wszystkich podmiotów na wspólnym rynku. Ale dostrzegamy też zagrożenia dla konkurencyjności europejskiego przemysłu. Dlatego opowiadamy się za dziesięcioletnim okresem przejściowym na zniesienie niektórych taryf celnych, dotyczących produktów petrochemicznych czy nawozowych, a także za specjalnymi klauzulami umożliwiającymi ponowne wprowadzenie istniejących już stawek. Konieczny jest także przegląd systemu ETS, który zagraża stabilności sektora energii i przemysłu energochłonnego w Europie. W tych sprawach będziemy, jak dotychczas, konsekwentnie reprezentować interesy naszych członków – wyjaśnia Marcin Bodio, dyrektor CEEP.

Wyświetlono: 654

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej