Wiadomości

CEEP dla procesów integracji sektora energetycznego w Europie Środkowej

01.06.2010

Na początku maja w Brukseli powołano do życia stowarzyszenie CEEP, czyli Central Europe Energy Partners. Jest to pierwsza branżowa organizacja z Europy Środkowej, posiadająca stałe przedstawicielstwo przy Unii Europejskiej.

Jej członkami-założycielami są Polskie Forum Akademicko-Gospodarcze, Grupa Lotos SA, Grupa Energa SA, Jastrzębska Spółka Węglowa SA oraz Kulczyk Investments SA.
Podstawowym celem funkcjonowania CEEP jest wspieranie procesów integracji sektora energii w Europie Środkowej, w ramach wspólnej polityki UE, związanej z zapewnieniem bezpieczeństwa w tym sektorze. W ramach swoich prac CEEP zajmował się będzie sprawami takich nośników energii, jak węgiel, gaz, ropa naftowa i paliwa odnawialne, energia jądrowa, konektory gazowe oraz związanymi z ropą naftową i paliwami mostami energetycznymi, gazami cieplarnianymi, magazynowaniem gazów, ropy i paliw. CEEP zamierza odegrać kluczową rolę w inicjowaniu oraz opiniowaniu dyrektyw unijnych. Jednocześnie organizacja będzie prowadziła prace analityczne, stając się wyrazicielem poglądów swoich członków, pochodzących z Europy Centralnej i przyczyni się w ten sposób do harmonijnego pogodzenia interesów całej UE. Wiele firm z regionu wyraziło już zainteresowanie przystąpieniem do CEEP.
– Najważniejsze jest to, że CEEP ma charakter otwarty, a jego członkami mogą zostać podmioty gospodarcze, naukowo-badawcze oraz inne organizacje z Europy Centralnej działające w szerokim sektorze energii, którym zależy na reprezentacji przy Unii Europejskiej – mówi Paweł Olechnowicz, prezes Grupy Lotos SA oraz przewodniczący Rady Dyrektorów CEEP.

Wyświetlono: 1057

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej