Wiadomości - Chemia budowlana z kraju

Budownictwo się obroni w 2020 r.

06.02.2020

Zdaniem Mirosława Lubarskiego, członka zarządu Grupy PSB Handel, polski przemysł budowlany wciąż będzie korzystałz trwającej w nim koniunktury.

Podsumowując ubiegły rok przedstawiciel Grupy PSB Handel przypomniał, iż mieliśmy do czynienia z dalszym wzrostem popytu na od dawna ożywionym rynku mieszkaniowym. Głównymi barierami rozwoju branży budowlanej były natomiast rosnące koszty zatrudnienia, niedobory wykfalifikowanych pracowników oraz wzrost obciążeń na rzecz budżetu. Dynamika wzrostu cen produktów, tzw. ciężkiej budowlanki wyniosła średnio 4,7% (rok wcześniej te ceny wzrosły o ponad 7%). Ceny usług budowlano-montażowych nie rosły już tak bardzo jak w sezonie 2018.

Jaki będzie z kolei bieżący rok dla handlu materiałami budowlanymi?

Ogólna liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2019 roku, osiągnęła wieloletni, co najmniej 20-letni rekord. Przekroczyła pułap 237 tysięcy, tj. o 6,9% więcej niż w także rekordowym 2018 roku, kiedy dynamika wzrostu sięgnęła 7,7%. Wydane pozwolenia również osiągnęły swoje maksimum od początku obecnego wieku – 268,5 tysięcy pozytywnych decyzji administracyjnych oznaczało  wzrost o 4,4% wobec roku 2018. Ponadto w 2019 roku wartość kredytów mieszkaniowych była o kilkanaście procent wyższa niż w 2018 r.

- Jednak prognozy makroekonomiczne dla Polski są gorsze niż przez rokiem – eksperci  szacują wzrost PKB na poziomie 2,8 – 3,5%. Dodatkowo inflacja ma znacząco wzrosnąć – dzisiaj trudno o ocenę jak daleko przekroczy 3%. Inwestycje spadną znacząco - nawet do 0,2%. Kraj wszedł wyraźnie w okres spowolnienia gospodarczego. Z drugiej strony niskie bezrobocie, znacząca podwyżka płacy minimalnej oraz wzrost płac realnych będą niewątpliwie stymulować wydatki konsumentów na bieżące utrzymanie swoich posesji. Potrzeby mieszkaniowe Polaków są ciągle niezaspokojone, ale realizacja rządowych programów pomocy w tym zakresie, w minionych latach, nie przyniosła zapowiadanych efektów i nie widać realnych szans na wyraźną poprawę w roku 2020. Ceny materiałów budowlanych będą dalej wzrastać, zwłaszcza tych, których produkcja jest energochłonna. Prognozy koniunktury, formułowane przez firmy wykonawcze, nie są już takie  optymistyczne  jak przed rokiem. Na tle powyższych przesłanek można szacować, iż tegoroczny popyt na materiały w budownictwie mieszkaniowym będzie porównywalny z poprzednim rokiem lub nieznacznie większy. Zaznaczyć należy, że budownictwo mieszkaniowe znajduje się na nienotowanym od lat szczycie koniunktury – stwierdził Mirosław Lubarski, członek zarządu Grupy PSB Handel.

Wyświetlono: 1336

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej