Nowości - Chemia budowlana ze świata

Budownictwo i motoryzacja wpływają na rynek rozpuszczalników aromatycznych

20.11.2018
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek rozpuszczalników aromatycznych wart jest aktualnie 7,27 mld dolarów i do 2023 r. wzrosnąć ma do kwoty 8,29 mld dolarów.

Wśród aromatycznych rozpuszczalników wyróżniamy toluen, ksylen, mezytylen oraz etylobenzen (tj. izomer ksylenów). Główne zastosowania rozpuszczalników aromatycznych to produkcja farb i powłok, produkcja farb drukarskich, klejów, produktów do czyszczenia metali, produkcja tworzyw sztucznych.

Głównym czynnikiem rozwoju rynku rozpuszczalników aromatycznych będzie zapotrzebowanie pochodzące z rynku motoryzacyjnego oraz budowlanego. Obie te branże są bowiem najważniejszymi nabywcami farb i lakierów.

To ksyleny mają odnotować najwyższy wskaźnik wzrostu w ciągu kolejnych pięciu lat, zarówno pod względem wartości przychodów, jak i wolumenu sprzedaży. Ksylen dostępny jest w postaci trzech izomerów strukturalnych o dość zbliżonych własnościach: o-ksylenu (1,2-dimetylobenzen); m-ksylenu (1,3-dimetylobenzen) oraz p-ksylenu (1,4-dimetylobenzen). Prognozowany wzrost wynika przede wszystkim z doskonałych własności rozpuszczalnikowych ksylenu i rosnącej ekspansji, jeśli chodzi o moce produkcyjne ksylenu na całym świecie. Ponadto oczekuje się, że jego wykorzystanie w różnych zastosowaniach, m.in. w farbach i powłokach, klejach, w produkcji polimerów, a nawet farmaceutyków i chemikaliów rolniczych będzie się sukcesywnie powiększało.

Jeśli chodzi o zastosowania końcowe, to pod względem wartości przychodów segment związany z produkcją farb drukarskich powinien osiągnąć najwyższą wartość wskaźnika CAGR - nawet 3,64% w latach 2018-2023. Dynamiczna ekspansja rynków drukarskich w krajach rozwijających się, w tym w Indiach, oraz silny popyt ze strony kluczowych użytkowników końcowych, takich jak drukarnie opakowań, etykiet, papieru gazetowego skutecznie napędzają zapotrzebowanie na farby drukarskie. Dodatkowo ważnym faktem są inwestycje dużych producentów farb drukarskich w regionie Bliskiego Wschodu.

W kolejnych latach to Azja i Pacyfik będą mieć największy udział w globalnym rynku rozpuszczalników aromatycznych wedle kryterium geograficznego, co ma związek z coraz większą industrializacją regionu.

Wśród głównych graczy na rynku dla rozpuszczalników aromatycznych wymienia się m.in. China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec); Royal Dutch Shell; ExxonMobil Corporation; LyondellBasell; BASF; SK Global Chemical; China National Petroleum Corporation (CNPC); Reliance Industries Limited; Chinese Petroleum Corporation oraz Total.

Wyświetlono: 2350

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej