Nowości - Chemia budowlana ze świata

Budowlano-konstrukcyjny potencjał globalnego rynek fibrobetonów

04.03.2019
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek fibrobetonów rośnie w tempie 5,8% rocznie i do końca 2026 r. powinien osiągnąć wartość 1,649 mld dolarów.

Fibrobeton (włóknobeton) jest rodzajem betonu, który poza podstawowymi składnikami, takimi jak cement, kruszywo czy woda zawiera również równomiernie rozmieszczone włókna zbrojeniowe. Taki beton zbrojony włóknami jest materiałem stosowanym do zwiększenia integralności strukturalnej betonu. Wśród stosowanych włókien znajdują się m.in. włókna szklane, naturalne, stalowe i syntetyczne na bazie tworzywa sztucznego. Mają one jednorodny rozkład przy losowej orientacji.

Włókna w fibrobetonie stosowane są głównie do kontrolowania pęknięć, które mogą być efektem skurczu tworzywa sztucznego czy odparowania wody, towarzyszącego etapowi utwardzania betonu. Włókna stosowane w betonie wykazują wysoką stabilność, fizyczną trwałość i odporność na ciepło. Beton, który nie jest wzmocniony włóknami tych właściwości nie posiada. Wzrost urbanizacji oraz poprawione standardy, jeśli chodzi o praktyki budowlane przyczyniają się do przyspieszenia ogólnej akceptacji rynku wobec dodatków do betonu w postaci włókien.

W oparciu o produkty, rynek fibrobetonu dzieli się na stosowane w produkcji betonu włókna, czyli włókna syntetyczne, szklane, mieszane, stalowe, bazaltowe, jak również włókna pochodzenia zwierzęcego i włókna celulozowe.

Dominuje produkcja betonów zawierających włókna stalowe, osiągając roczny wzrost rzędu 6,4%. Okazuje się, że to rozwiązanie jest tańsze i łatwiejsze w użyciu niż zbrojony żelbet.

Szybko rośnie też segment betonów zbrojonych włóknem syntetycznym z uwagi na właściwości tych włókien: pod wpływem ciepła nie rozszerzają się, natomiast pod wpływem niskiej temperatury nie kurczą się. Pomaga to zapobiegać pękaniu betonu.

Na rynku dostępne są różne rodzaje włókien syntetycznych, wytwarzanych z różnych materiałów na bazie polimerów, tj. nylonu, poliestru, polietylenu i polipropylenu.

Pod względem zastosowania rynek fibrobetonu dzieli się na branżę budowlaną i konstrukcyjną, infrastrukturę transportową, górnictwo, produkcję posadzek przemysłowych. Infrastruktura transportowa dominuje na globalnym rynku fibrobetonu. Włóknobetony są preferowanym rozwiązaniem w infrastrukturze transportowej, ponieważ zapewniają wysoką wytrzymałość, odporność na uderzenia i wytrzymałość mechaniczną konstrukcji betonowych.

W ujęciu geograficznym to Ameryka Płn. jest największym rynkiem dla fibrobetonu z udziałem na poziomie 33,4% w zużyciu globalnym.

W omawianej branży panuje dość wysoki poziom konkurencyjności. Główni producenci to Sika Group; BASF; Bekaert; GCP Applied Technologies; Owens Corning; ABC Polymer Industries; Nycon Corporation; Fibercon International oraz Synthetic Resources.

Wyświetlono: 1296

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej