Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Branżowa organizacja chce uznania przemysłu kosmetycznego i detergentowego za „sektory strategiczne”

07.04.2020
Branżowa organizacja chce uznania przemysłu kosmetycznego i detergentowego za „sektory strategiczne”

Dostępność preparatów do dezynfekcji, środków czystości, detergentów, środków higieny osobistej i artykułów higienicznych - zarówno w sektorze publicznym, przemysłowym, specjalistycznym, a także w gospodarstwach domowych nabrała w ostatnim czasie szczególnego znaczenia. Wiele firm detergentowych i kosmetycznych przestawiło produkcję na produkcję preparatów dezynfekujących. Odpowiednie działania wspierające ten sektor podejmuje także Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego. Organizacja przekonuje, że w zaistniałej sytuacji sektory te powinny być uznane za "strategiczne: dla polskiej gospodarki.

Działania Stowarzyszenia w związku zarządzaniu kryzysem COVID-19 skupiały się w ostatnich tygodniach wokół następujących zagadnień:

Ograniczenia/wstrzymanie wywozu:

20 marca 2020 roku ogłoszono w Polsce stan epidemii, wprowadzając ograniczenia eksportowe. Firma jest zobowiązana powiadomić urząd wojewódzki nie później niż 36 godzin przed zamiarem wywozu/eksportu środków ochrony indywidualnej i produktów do dezynfekcji rąk, powierzchni i pomieszczeń. W wielu przypadkach zgłoszenie skutkuje zakazem wywozu poza Polskę (Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii  - Dz.U. 2020 poz. 491 z późn. zm.). Ze względu na liczne przypadki wstrzymania eksportu przez służby celne (częstą praktyką jest wstrzymanie transportu na granicy, gdzie wymagane jest pozwolenie na wywóz), Stowarzyszenie interweniowało w Ministerstwie Zdrowia i Ministerstwie Rozwoju w celu:

 • doprecyzowania przepisów i wprowadzenia procedury, zgodnie z którą przedsiębiorstwo otrzyma informację zwrotną o zakazie wywozu.
 • ustanowienia kryteriów dla podlegających obowiązkowi zgłoszenia produktów określanych jako środki dezynfekujące.
 • podkreślenia trudnej sytuacji przedsiębiorców, ze wskazaniem na fakt, że wiele firm międzynarodowych poprzez centralizację produkcji w Polsce zaopatruje w towary wiele rynków UE i na świecie.
 • uzyskania informacji, co stanie się z zatrzymanymi środkami – czy zostaną one od producenta odkupione, znacjonalizowane, czy też zawrócone do zakładu produkcyjnego.

Sektory strategiczne:

Stowarzyszenie przekazało Ministerstwu Rozwoju wniosek o uznanie branży kosmetycznej, detergentowej i produktów biobójczych za „sektory strategiczne”, co oznacza utrzymanie produkcji i funkcjonowanie magazynów / centrów logistycznych. 

Alkohol etylowy i skażalniki:

Sytuacja związana z pozyskiwaniem alkoholu etylowego i środków skażających alkohol etylowy jest niezwykle trudna. W tym celu Stowarzyszenie przedłożyło propozycje uproszczeń legislacyjnych na czas trwania epidemii. Postuluje:

 • czasowe zwolnienie z akcyzy na alkohol etylowy przeznaczony do produkcji produktów biobójczych,
 • czasowe zwolnienie z akcyzy na alkohol etylowy przeznaczony do produkcji kosmetyków i produktów toaletowych używanych do utrzymania higieny zewnętrznych części ludzkiego ciała.

Aktualne uproszczenia dla branży obejmują:

 • tymczasowe zwolnienie z podatku akcyzowego na alkohol etylowy do produkcji produktów biobójczych - zwolnienie podlega szczególnym warunkom, a produkty wytwarzane są na potrzeby Agencji Rezerw Materiałowych, Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych lub Agencji Rozwoju Przemysłu: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych
 • tymczasowa możliwość zastosowania alkoholu benzylowego do skażania alkoholu etylowego do produkcji produktów biobójczych: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków skażających alkohol etylowy

Ścisła współpraca z polskim rządem w zakresie regulacji:

Stowarzyszenie przekazało Ministerstwu Rozwoju następujące postulaty i informacje o barierach handlowych i produkcyjnych, zidentyfikowanych w związku z epidemią COVID-19:

brak / ograniczona dostępność:

 • etanolu i izopropanolu, drastyczny wzrost cen surowców, ograniczona dostępność skażalników,
 • koformulantów (np. alkohole, zagęstniki, substancji nawilżających),
 • materiału opakowaniowego, np .: butelki o pojemności 30-100 ml, zamknięcia do opakowań, spryskiwacze (problemy w łańcuchu dostaw, brak dostępności opakowań zgodnie z warunkami pozwolenia na obrót produktem biobójczym – zmiana opakowania wymaga zmiany warunków pozwolenia ).

Stowarzyszenie przekazało też rekomendację czasowego odstępstwa od wymogów rejestracyjnych dla produktów biobójczych przeznaczonych do dezynfekcji, o których mowa w art. 55.1 BPR i maksymalne uproszczenie procedury rejestracyjnej

W efekcie stałego kontaktu Stowarzyszenia z Ministerstwem Rozwoju i Urzędem ds. Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Leczniczych i Produktów Biobójczych dotyczącego rekomendacji uproszczenia procedur rejestracyjnych mających na celu zwiększenie dostępności środków dezynfekcyjnych, 13 marca 2020 r opublikowane zostało oświadczenie Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie przyznania odstępstwa od wymogów rejestracyjnych przewidzianych w art. 55 pkt 1 rozporządzenia 528/2012 w sprawie produktów biobójczych w związku z pandemią koronawirusa SARS-Cov-2, przewidujące:

 • pozwolenie na produkt biobójczy na okres do 180 dni,
 • bezpłatną aplikację,
 • uproszczenie wymagań dla substancji czynnych: akceptacja zarówno zatwierdzonych substancji czynnych jak i substancji czynnych będących w programie przeglądu,
 • uproszczenie w zakresie badań skuteczności produktów biobójczych,
 • umożliwienie zastosowania w czasie epidemii substancji czynnych od dostawcy spoza listy ECHA zgodnie z art. 95 BPR. 
Wyświetlono: 1508

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej