Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

Branże uzdatniania wody i oczyszczania ścieków wpływają na rynek polimerów rozpuszczalnych w wodzie

27.12.2018

Globalny rynek polimerów rozpuszczalnych w wodzie wart jest 33,09 mld dolarów i do roku 2025 wzrośnie do wartości 52,73 mld dolarów.

Polimery rozpuszczalne w wodzie tworzą hydrokoloidy (hydrożele), które są na szeroką skalę stosowane m.in. w procesie oczyszczania ścieków, również w produkcji papieru, czy w przemyśle naftowym. Tego typu polimery używa się w oczyszczalniach ścieków do oddzielania odpadów stałych od wody. Z tego względu są wykorzystywane przede wszystkim do oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych.

Na rynku dostępnych jest wiele różnych polimerów rozpuszczalnych w wodzie: glikol polietylenowy (PEG) stosuje się jako składnik nieaktywny i jako rozpuszczalnik, plastyfikator, środek powierzchniowo czynny, maść oraz jako baza czopkowa i środek smarujący do tabletek i kapsułek stosowanych w przemyśle farmaceutycznym. Poliwinylopirolidon (PVP) jest niejonowym polimerem rozpuszczalnym w wodzie, który jest wykorzystywany m.in. w produkcji lakierów i żeli do włosów.

Wzrost zapotrzebowania na polimery rozpuszczalne w wodzie przeznaczone do procesów uzdatniania wody to obecnie jedna z cech rynku. Ponadto ma miejsce stały wzrost popytu na polimery rozpuszczalne w wodzie w ramach intensywnego wydobycia ropy naftowej.

W zależności od rodzaju, globalny rynek polimerów rozpuszczalnych w wodzie dzieli się na poliakrylamidy (PAM) i jego kopolimery, gumę guar i jej pochodne, alkohol poliwinylowy (PVA), kazeinę, żelatynę, kwas poliakrylowy i jego kopolimery. Guma guar i jej pochodne są obecnie najbardziej lukratywnym segmentem tego rynku, ze względu na stosunkowo łatwą dostępność i porównywalnie niską cenę. Przewiduje się, że udział segmentu gumy guar oraz jej pochodnych do końca 2025 roku przekroczy 8%.

Ze względu na zastosowanie rynek podzielony jest na proces uzdatniania wody, produkcję detergentów i artykułów gospodarstwa domowego, proces wytwarzania papieru oraz wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej.

Szacuje się, że segment detergentów i artykułów gospodarstwa domowego będzie wzrastał o 6,5% do 2025 r. Dodatkowo oczekuje się, że udział tego segmentu globalnie wyniesie prawie 20% do 2025 roku. Polimery rozpuszczalne w wodzie służą jako środek zapobiegający osadzaniu się wtórnemu w detergentach i produktach gospodarstwa domowego.

Na region Azji i Pacyfiku oraz Ameryki Północnej przypada łącznie ponad dwie trzecie światowego rynku polimerów rozpuszczalnych w wodzie pod względem wartości. Jest to związane z dynamicznym wzrostem branży uzdatniania wody, a także przemysłu farmaceutycznego, jak również przemysłu spożywczego, które to w coraz szerszym stopniu wykorzystują polimery rozpuszczalne w wodzie. Ponadto, stały postęp technologiczny odpowiada za wprowadzanie nowych i ulepszonych formulacji do polimerów rozpuszczalnych w wodzie. W regionie Azji i Pacyfiku nastąpiła znacząca popularyzacja polimerów rozpuszczalnych w wodzie w różnych branżach, takich jak przemysł papierniczy, oczyszczanie ścieków, ropa naftowa, żywność i napoje oraz kosmetyki w ostatnich latach. Ponadto oczekuje się, że zwiększony popyt na polimery rozpuszczalne w wodzie pochodzące z krajów rozwijających się oraz szybka urbanizacja ułatwią rozwój tego rynku.

Wśród kluczowych graczy w branży znajdują się takie koncerny, jak Dow Chemical Company; BASF; Ashland; SNF Group; Kemira; J.M. Huber Corporation; Kuraray; Barzaghi; Mitsubishi Chemical.

Tagi


polimery
Wyświetlono: 845

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej