Artykuły - Transport i logistyka

Branże transportowa i logistyczna doskonale rozumieją pojęcia cyfryzacji, automatyzacji i przemysłu 4.0

15.11.2018
Autor: Dominik Wójcicki
Branże transportowa i logistyczna doskonale rozumieją pojęcia cyfryzacji, automatyzacji i przemysłu 4.0

Firmy logistyczne nie mają wątpliwości, że możliwie jak najszersze korzystanie z systemów cyfrowych przesądza o ich konkurencyjności. Także w kontekście dostaw ładunków chemicznych.

Nowe rozwiązania cyfrowe dla firm transportowych

Firmy transportowe systematycznie rozbudowują i modernizują infrastrukturę informatyczną, która wspomaga proces zarządzania ich biznesem. Nowe rozwiązania cyfrowe dla branży transportowej to ciągle rosnący rynek, ale wymagający najwyższej jakości i dużego doświadczenia.

– Automatyzacja i robotyzacja procesów to kierunek, w którym podąża współczesny świat, a logistyka w sposób naturalny odpowiada na potrzeby tego rynku. Z przepływem towarów nierozerwalnie wiąże się przepływ informacji o danym towarze. Zaawansowane rozwiązania IT dla transportu i magazynowania są podstawą sprawnego zarządzania zapasami, dystrybucją, zarządzania zwrotami oraz monitoringu przesyłek wrażliwych i niebezpiecznych. Systemy śledzenia przesyłek oraz awizowania dostaw usprawniają zarządzanie procesami zarówno w magazynach, jak i na liniach produkcyjnych klientów. Zaawansowane rozwiązania IT umożliwiają nam skuteczne zarządzanie towarami chemicznymi, w tym towarami ADR oraz śledzenie przesyłek – przybliża istotę sprawy Ewa Stypulska, dyrektor sprzedaży i rozwoju logistyki frachtowej w firmie Rhenus Logistics.

Oczywiście rozwój nowoczesnych technologii niesie za sobą mnóstwo korzyści z punktu widzenia skuteczności i wydajności logistyki, a także bezpieczeństwa ruchu drogowego, czy ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Cyfrowe technologie są stosowane nie tylko w samych pojazdach, ale też pomagają kierować nimi, czy też szerzej – zarządzać całymi flotami i łańcuchami dostaw. Dodatkowo np. zautomatyzowane roboty znajdują powszechne zastosowanie w terminalach logistycznych. Dalsza automatyzacja i robotyzacja otworzą z całą pewnością nowe perspektywy dla transportu towarów, jak również dla różnych rodzajów monitorowania i nadzoru.

Wydaje się przy tym, iż automatyzacja transportu będzie wymagać dalszego rozwinięcia samych środków transportu pod kątem ich interakcji z człowiekiem, a także z infrastrukturą i innymi systemami zewnętrznymi. Już jednak w tej chwili zaawansowana infrastruktura cyfrowa obejmuje systemy mapowania i pozycjonowania, różne rodzaje czujników do generowania danych, sprzęt komputerowy i oprogramowanie do przetwarzania danych, a także łącza komórkowe i szerokopasmowe służące do przesyłania danych. Do infrastruktury cyfrowej należą również zautomatyzowane systemy zarządzania ruchem i kontroli.

Wzrost bezpieczeństwa transportu

Nie oznacza to bynajmniej, że cyfryzacja eliminuje potrzebę dokonywania inwestycji w podstawową infrastrukturę transportu. Bez cienia wątpliwości prowadzi jednak do zwiększenia wydajności, produktywności i bezpieczeństwa w transporcie towarowym. Co ważne również zwiększa rzecz jasna bezpieczeństwo transportu wskutek zmniejszenia częstości błędu ludzkiego, choć pojawiają się nowe czynniki ryzyka dla bezpieczeństwa. Są one spowodowane ograniczoną zdolnością czujników do rozpoznawania kształtów, nieprawidłowym działaniem urządzeń, zakłóceniami w działaniu internetu oraz nowymi rodzajami pomyłek ludzkich, takich jak np. błąd oprogramowania.

Wyświetlono: 2383

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej