Nowości - Przemysł opakowaniowy ze świata

Branża spożywcza podstawą dla zaawansowanych technologii pakowania

23.02.2019
Autor: Anna Jarosik

Rynek zaawansowanych technologii pakowania dzieli się pod względem typu technologii, uwzględniając opakowania aktywne (ang. active packaging), opakowania inteligentne (ang. intelligent packaging) oraz tzw. opakowania smart (ang. smart packaging). Jeśli chodzi o zastosowanie końcowe to zaawansowana technologia pakowania trafia m.in. do branży spożywczej, farmaceutycznej, do przemysłu ogólnego i chemicznego, do producentów kosmetyków i produktów higieny osobistej, jak również do branży rolniczej.

W ostatnich latach przemysł opakowaniowy był świadkiem ogromnego wzrostu zapotrzebowania na innowacyjne rozwiązania. Podejście konsumentów do produktów typu convenience, takich jak pakowana żywność, zaowocowało opracowaniem produktów z zaawansowanymi technologiami pakowania, które zapewniają dłuższy okres trwałości dzięki systemom pochłaniania i wychwytywania gazu. Zwłaszcza opakowania aktywne zyskują popularność w zastosowaniach związanych z produkcją opakowań do żywności. Dzieje się tak ze względu ich właściwości, wpływające na wydłużenie okresu trwałość produktu spożywczego. Wykorzystywanie zaawansowanych technologii pakowania, takich jak wskaźniki świeżości i temperatury na opakowaniach produktów spożywczych przez rosnącą liczbę właścicieli marek na całym świecie pomaga im zbudować przewagę konkurencyjną, jeśli chodzi o samo opakowanie. Od lat wiodące firmy z branży opakowaniowej współpracują z dostawcami technologii pakowania w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań. Oczekuje się, że zapotrzebowanie np. na tzw. tlenochłonne rozwiązania (tj. absorbery tlenu, redukujące jego ilość w zamkniętych szczelnie opakowaniach) zdominują rynek zaawansowanych technologii pakowania.

Badania pokazują, że konsumenci, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, są gotowi zapłacić wyższą cenę za opakowania na bazie zaawansowanych technologii pakowania. Wśród konsumentów zapotrzebowanie na rozwiązania bazujące na opakowaniach inteligentnych, a co za tym idzie, charakteryzujące się wysoką barierowością tworzy swego rodzaju nowy trend, jeśli chodzi o przemysł opakowaniowy. Oczekuje się, że rynek zaawansowanych technologii pakowania rósł będzie do 2026 r. w tempie 7,5% rocznie.

Zaawansowane technologie pakowania pomagają właścicielom marek różnicować ich produkty w punktach zakupu, dlatego też właściciele marek często wprowadzają nowe opakowania z zaawansowanymi technologiami.

Stosunkowo szybkie przyjmowanie zaawansowanych technologii pakowania jest głównym czynnikiem napędzającym wzrost np. rynku północnoamerykańskiego. To region Ameryki Północnej ma największy udział w rynku pod względem produkcji opakowań z zaawansowanymi technologiami pakowania, i to w każdej kategorii, tj. w opakowaniach aktywnych, inteligentnych i smart. Wielkość tego rynku w Ameryce Północnej oceniana jest na 5,69 mld dolarów. Europa w tym zestawieniu zajmuje drugie miejsce. Na naszym kontynencie to Niemcy i Włochy są głównymi ośrodkami produkcji opakowań bazujących na zaawansowanych technologiach pakowania.

Wiodące firmy opakowaniowe planują rozszerzyć swoją obecność, zwłaszcza na rynkach wschodzących, wprowadzając tam produkty z zaawansowanymi technologiami pakowania.

Wyświetlono: 5566

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej