Wiadomości - Chemia rolnicza - Z kraju

Branża ochrony roślin ostrzega przed podróbkami

10.01.2020

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin podkreśla problem podrabianych produktów. Pomimo dużej czujności uczestników rynku zjawisko wciąż w Polsce występuje.

– Środki ochrony roślin to obok lekarstw najbardziej kontrolowana i uregulowana prawnie gałąź przemysłu chemicznego i w zasadzie nie powinno być miejsca na podróbki, a jednak się one pojawiają. Przestępcy tak oferują swoje towary, aby zmylić czujność rolników. Dodatkowo nie pomaga fakt, że wśród Polaków jest silnie zakorzeniony mit o lepszej jakości chemii z Zachodu Europy. Jednak mało osób wie, że środki ochrony roślin to nie proszki do prania. Tu formulacja jest ściśle określona na etapie oceny i rejestracji produktu, nie ma tu miejsca na dowolność po stronie producenta, a skład produktów uwarunkowany jest wieloma czynnikami, m.in. presją szkodników, warunkami glebowymi czy klimatycznymi, strukturą rolnictwa. Dlatego też tak ważna jest ciągła edukacja i wspólne działanie sektora państwowego i prywatnego. Nasza współpraca z instytucjami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie walki z podróbkami to jeden z kluczowych aspektów działań PSOR – komentuje Aleksandra Mrowiec z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin.

Stowarzyszenie przekonuje, iż w Polsce z uwagi na położenie geograficzne (granica lądowa zewnętrzna UE i porty morskie) kluczowa jest wzmożona czujność organów celnych, współpraca międzynarodowa i  zaangażowanie sektora prywatnego w walkę z procederem podrabiania środków ochrony roślin. PSOR wraz z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Krajową Administracją Skarbową prowadzą kampanie edukacyjne skierowane do rolników, czyli użytkowników środków ochrony roślin oraz szkolenia dla służb. W 2019 r. w lokalnych inspektoratach PIORiN oraz Urzędach Celno-Skarbowych Skarbowych w ośmiu województwach: podkarpackim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim, warmińsko-mazurskim, pomorskim, łódzkim i świętokrzyskim, pojawiły się wspólnie opracowane materiały przestrzegające przed sprowadzaniem, zakupem i stosowaniem środków z nielegalnych źródeł.

Ma razie jednak przyczynia się to jedynie do ograniczenia, a nie całkowitego wyeliminowania podróbek. Atrakcyjna cena i opakowanie łudząco podobne do oryginału  to najczęstsze sposoby wykorzystywane przez przestępców oferujących podrobione środki ochrony roślin. W ocenie PSOR, trudno dokładnie określić skalę zjawiska. Europejskie instytucje szacują rozmiar szarej strefy na rynku środków ochrony roślin na 10-15%, pojawiają się również znacznie większe szacunki mówiące o 25% rynku. Według najnowszego raportu Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z powodu obecności na rynku podrabianych środków ochrony roślin producenci tracą bezpośrednio rocznie ponad 1,3 mld euro rocznej sprzedaży, natomiast całkowite straty szacowane są nawet na 2,1 mld euro.

Wyświetlono: 546

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej