Wiadomości - Przemysł kosmetyczny z kraju

Branża kosmetyczna chce samodzielnie rozwiązywać problem mikrogranulek

27.06.2016

Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego oraz Konfederacja Lewiatan zwróciły się do Ministra Środowiska z apelem o zapewnienie, że przygotowywane w Unii Europejskiej środki prawne dotyczące drobin mikroplastikowych zostaną przyjęte zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa, to znaczy będą proporcjonalne i zgodne z aktualnym stanem wiedzy.

UE proponuje w ramach przygotowywanej przez siebie legislacji wprowadzenie zakazu stosowania drobin mikroplastikowych, co miałoby nastąpić do 2017 r.

- Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego oraz Konfederacja Lewiatan wyrażają zaniepokojenie proponowanymi środkami prawnymi szczególnie, że sektor kosmetyczny już podjął działania samoregulacyjne w tym obszarze – napisały dwa wymienione podmioty.

Tłumaczą jednocześnie, iż europejska branża kosmetyczna jest przekonana, że ochrona środowiska wodnego jest sprawą dużej wagi, a sektor kosmetyczny popiera działania zmierzające do zmniejszenia ilości śmieci plastikowych w morzach, występujących zarówno w formie makro, jak i mikroplastików. Dokonano dotychczas identyfikacji i oceny wielu źródeł odpadów tworzyw sztucznych w środowisku morskim. Dowody naukowe wskazują, że znaczna większość mikroplastików w morzach pochodzi z rozpadu większych materiałów z tworzyw sztucznych.

- Sektor kosmetyczny jest pierwszym i jak dotychczas jedynym, który przyjął samoregulacje w kierunku wycofania drobin mikroplastikowych z produktów rynkowych. Wobec obaw społeczeństwa oraz tam, gdzie istnieją substancje zamienne, sektor kosmetyczny podjął już działania zmierzające do stopniowego wycofywania mikrogranulek z produktów zmywalnych, np. z peelingów. W październiku 2015 r. Cosmetics Europe, a w efekcie Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego w Polsce, zaleciło wszystkim swoim członkom zaprzestanie do 2020 r. stosowania w spłukiwanych produktach kosmetycznych stałych, syntetycznych mikrogranulek używanych do usuwania martwego naskórka i oczyszczania, które nie ulegają biodegradacji w środowisku morskim. Sektor kosmetyczny podjął dobrowolną inicjatywę, pomimo iż wykazano, że stosowanie mikrogranulek w kosmetykach i środkach higieny osobistej w niewielkim i ograniczonym stopniu przyczynia się do tego rodzaju zanieczyszczeń w porównaniu do innych źródeł. Według raportów naukowych, mikrogranulki pochodzące z kosmetyków stanowią od 0,1 do 1,5% całkowitej ilości odpadów plastikowych. Cosmetics Europe monitoruje efekty wprowadzenia samoregulacji. W najbliższym czasie zostaną przygotowane publikacje na temat znaczącego spadku zastosowań mikrogranulek plastikowych w produktach kosmetycznych. Odpowiednie dane są w przygotowaniu. To zobowiązanie przekłada się na konkretne działania – tłumaczą przedstawiciele Konfederacji Lewiatan oraz PZPK.

Organizacje sektora kosmetycznego, Cosmetics Europe oraz Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego zobowiązały się ponadto do współpracy z europejskimi instytucjami tworzącymi polityki i regulacje zgodnie z zasadami lepszego stanowienia prawa, w oparciu o naukowe podejście. Zasady lepszego stanowienia prawa podkreślają znaczenie samoregulacji, czyli dobrowolnych inicjatyw w zapewnianiu proporcjonalności polityk i narzędzi regulacyjnych.

Konfederacja Lewiatan i PZPK zwróciły się do Ministra Środowiska o zapewnienie, że konkluzje Rady ds. Środowiska dotyczące planu działania UE w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym również podejście do mikroplastików, będą odzwierciedlały konieczność zastosowania całościowego podejścia do redukcji występowania w środowisku morskim makro- i mikroplastików.

- Apelujemy, aby Rada uwzględniała wszystkie źródła problemu oraz rolę, jaką muszą odgrywać wszyscy interesariusze. Skupienie się wyłącznie na produktach kosmetycznych w konkluzjach, nie rozwiązuje problemu z punktu widzenia środowiska i jest demotywujące dla samej branży, która jako jedyna zainicjowała samoregulację w tym zakresie. Dlatego też liczymy, że Konkluzje Rady wyrażą poparcie dla dobrowolnych inicjatyw branży i nie umniejszą ich poprzez wezwanie do przyjęcia nieproporcjonalnych środków prawnych – czytamy w stanowisku Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego oraz Konfederacji Lewiatan.

Wyświetlono: 782

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej