Nowości - Przemysł chemiczny ze świata

Branża elektroniczna przyczynia się do wzrostu zużycia bezwodnego, gazowego chlorowodoru (HCl)

25.06.2019
Autor: Anna Jarosik

Globalny rynek bezwodnego chlorowodoru o bardzo wysokiej czystości wart jest 3,1 mld dolarów i rośnie w tempie 5,4% rocznie. Wzrost ten ma związek z zapotrzebowaniem na ultraczyste gazy elektroniczne, stosowane w produkcji półprzewodników.

Na Azję przypada 52,9% udziału w globalnym rynku bezwodnego chlorowodoru o wysokiej czystości. Spowodowane to jest wzrostem zapotrzebowania na wysoko wydajne urządzenia półprzewodnikowe. Chiny coraz częściej inwestują w zakłady produkujące chipy i półprzewodniki. Oczekuje się, że także Indie zapewnią lukratywne możliwości rozwoju tego rynku. Niedawna kampania „Make in India” zachęcała aktywne na tym rynku podmioty do ograniczenia importu i opracowania produktów wysokiej jakości, zwiększając tym samym popyt na bezwodny gaz HCl o bardzo wysokiej czystości.

Także Ameryka Północna jest ważnym regionem pod względem zużycia bezwodnego gazu HCl.

Bezwodny HCl o bardzo wysokiej czystości jest bezbarwnym gazem o silnym zapachu. Bezwodny chlorowodór o bardzo wysokiej czystości jest stosowany zwłaszcza w szeroko rozumianej branży chemicznej, elektronicznej, spożywczej, w produkcji napojów, stali i przetwórstwie metali oraz w branży farmaceutycznej. Zastosowania bezwodnego, gazowego HCl o bardzo wysokiej czystości obejmują m.in. chlorowodorowanie gumy, produkcję chlorków winylu i alkilu oraz produkcję produktów farmaceutycznych. W przemyśle półprzewodników stosuje się go do wytrawiania kryształów półprzewodników i do oczyszczania krzemu za pomocą trichlorosilanu.

Wśród kluczowych czynników wzrostu na globalnym rynku bezwodnego HCl o ultrawysokiej czystości wymienia się, m.in. rosnące zapotrzebowanie na smartfony, tablety i karty pamięci flash oraz nieustanne zwiększenie zakresu ich stosowania w elektronice użytkowej.

Dodatkowo bezwodny gaz HCl o bardzo wysokiej czystości jest szeroko stosowany w trawieniu baz epitaksjalnych krzemu i w produkcji wielkoskalowych neuromorficznych układów scalonych (chipów) oraz płytek drukowanych. Ponadto jest wykorzystywany w różnych procesach czyszczenia powierzchni i czyszczenia komór LPCVD (chemiczne osadzanie z fazy gazowej pod obniżonym ciśnieniem).

W zastosowaniach przemysłowych bezwodny gazowy HCl o bardzo wysokiej czystości stosuje się do produkcji chlorohydryn siarkowych, katalizatorów regeneracyjnych, kauczuków syntetycznych, chlorku metylu i chlorku winylu (tj. w oksychlorowaniu etylenu w syntezie VC).

Istotne wyzwania, jeśli chodzi o globalny rynek bezwodnego HCL o wysokiej czystości, związane są z wysokimi kosztami produkcji i transportu. Ponadto stosunkowo duża konkurencja ze strony dostępnych substytutów, takich jak trójchlorek boru; tetrafluorek węgla i amoniak działać może hamująco na przywoływaną branżę.

Wśród największych możliwości rozwojowych dla tego rynku wymienia się takie czynniki, jak wzrost inwestycji w badania nad układami scalonymi, optoelektroniką i urządzeniami o częstotliwości radiowej.

Wyświetlono: 922

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej