Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

Borealis przygotowuje dużą inwestycję petrochemiczną w USA

31.03.2017
Borealis przygotowuje dużą inwestycję petrochemiczną w USA

Zapowiadana jest kolejna duża inwestycja petrochemiczna w Stanach Zjednoczonych z udziałem europejskiego koncernu. Poinformowała o niej austriacka spółka Borealis, specjalizująca się m.in. w produkcji tworzyw sztucznych.

Borealis oraz Nova Chemicals Corporation zawiązują porozumienie joint venture z koncernem Total Petrochemicals and Refining USA. Przedmiotem umowy będzie seria projektów rozwojowych w amerykańskim stanie Teksas, czyli jednej z najpopularniejszych lokalizacji, jeśli chodzi I rozwój przemysłu petrochemicznego w Stanach Zjednoczonych.

Umowa, której ostateczne podpisanie nastąpić ma jeszcze w tym roku przewiduje wybudowanie krakera etylenowego w Port Arthur w Teksasie o mocach 1 mln ton rocznie, a także powstanie fabryki polietylenu w Bayport o zdolnościach wytwórczych rzędu 625 tys. ton rocznie, a także zainstalowanie 400 tys. ton rocznie mocy produkcyjnych dla polietylenu w istniejącej już fabryce koncernu Total w Bayport.

Uruchomienie fabryki nowej fabryki polietylenu i krakera etylenowego przewidziano na 2020 r.

Produkcja polietylenu odbywać się będzie, po raz pierwszy w USA, w oparciu o posiadaną przez Borealis technologię Borstar.

Jest to proces podwójnego reaktora polietylenu składającego się z reaktora z pętlą, działającego w seriach z reaktorem w fazie gazowej, który wymaga separacji cieczowo-gazowej proszku polimeru pomiędzy reaktorami. Proces Borstar jest szczególnie przystosowany do bimodalnego HDPE i LLDPE, ale może także wytwarzać polietylenu jednomodalny. Cechami szczególnymi procesu podwójnego reaktora jest stosowanie nadkrytycznego propanu jako rozcieńczalnika w reaktorze z pętlą i niezależnej kontroli warunków reaktora ze względu na etap separacji cieczowo-gazowej. Rozpuszczalność polietylenu w nadkrytycznym propanie jest niższa niż w tradycyjnych podkrytycznych rozcieńczalnikach. Podczas produkcji bimodalnego polietylenu pozwala to pętli wytwarzać niskocząsteczkowe produkty polietylenu o niższej gęstości niż w innych procesach zawiesinowych. W reaktorze w fazie gazowej polimeryzacja jest kontynuowana poprzez produkcję kopolimeru o wysokiej masie cząsteczkowej. Poprzez dostosowanie warunków polimeryzacji w obydwu reaktorach możliwa jest kontrola rozkładu masy cząsteczkowej, rozkładu i gęstości komonomeru, aby dać pożądane właściwości produktowi końcowemu.

Wyświetlono: 875

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej