Nowości - Tworzywa sztuczne z kraju

BOPS: nowa rodzina innowacyjnych plastomerów

14.09.2015

Firma Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż (BOPS) wprowadziła do swej oferty skierowanej do polskich przetwórców poliolefin nową grupę plastomerów o handlowej nazwie Koattro. Gatunki te są wytwarzane w fabrykach Grupy LyondellBasell poza Polską.

W procesie produkcji plastomerów z rodziny Koattro wykorzystywany jest buten-1, dzięki czemu gatunki charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami fizyko-mechanicznymi, gwarantującymi osiągi w wielu specyficznych zastosowaniach.

Jak tłumaczą przedstawiciele BOPS, plastomery Koattro posiadają szereg właściwości użytkowych, spośród których najważniejszymi są: doskonała przejrzystość, miękkość, giętkość (bez użycia jakichkolwiek plastyfikatorów) i elastyczność (bez usieciowania). Oparte są na polimerze poliolefinowym, którym jest polibuten-1. Są w pełni kompatybilne z gatunkami polipropylenów i dostępne w formie typowego granulatu.

Polscy przetwórcy mogą korzystać z produktów należących do dwóch głównych grup plastomerów Koattro:

- Koattro KT AR – grupa produkowana przy użyciu tradycyjnej technologii wykorzystującej katalizator Zieglera-Natty;
- Koattro KT MR – grupa wytwarzana przy użyciu technologii z użyciem katalizatora metalocenowego.

Kluczowe właściwości rodziny produktów Koattro KT AR to stosunkowo wysoka temperatura topnienia (ok. 114 st. C), odkształcenie trwałe po ściskaniu (ok. 45-50%), miękkość i/lub giętkość. Natomiast, rodzina produktów Koattro KT MR wykazuje dodatkowo lepszą udarność w niskich temperaturach, lepszą giętkość, lepsze właściwości optyczne.

- Plastomery Koattro oferują szerokie możliwości w zakresie modyfikacji folii polipropylenowych. Przetwórcy mogą wykorzystać te tworzywa do produkcji folii o strukturze mono- lub wielowarstwowej (trzy lub więcej warstw). Typowe stężenie Koattro waha się w zakresie: 10-30%. Doświadczenia przetwórców pokazują też, że zastosowanie plastomerów Koattro do folii polipropylenowej zapewnia poprawę jej cech w zakresie sprężystości, elastyczności i miękkości. Ponadto, folia charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami optycznymi oraz dobrą przejrzystością. Dodatek Koattro powoduje także wzrost udarności i wytrzymałości folii. Poprawiają się właściwości zgrzewalne folii, takie jak integralność zgrzeiny, wytrzymałość zgrzeiny na gorąco (tzw. hot tack) oraz obserwowany jest wzrost wytrzymałości zgrzeiny, nawet powyżej 100%. Użycie Koattro polepsza także odporność na zbielenie oraz poprawia właściwości oddychające folii – wyjaśniają przedstawiciele Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż.

Wymienione cechy otwierają szeroki zakres możliwości aplikacyjnych plastomerów Koattro w takich segmentach, jak folie (np. rękawowe, wylewane typu cast, BOPP), wytłaczanie płyt, wytłaczanie włókien i włóknin płaskich oraz kalandrowanie, prasowanie tłoczne, wtrysk (np. elementy urządzeń i części motoryzacyjne). Przykładowe zastosowania Koattro w segmencie foliowym to np. adhezyjne folie ochronne, folie poliolefinowe z efektem blokowania typu cling, folie elastyczne, oddychające folie BOPP i folie z wewnętrzną warstwą blokującą. Dodatek niewielkiej ilości Koattro powoduje poprawę wytrzymałości termicznego sieciowania w przypadku wytwarzania włóknin płaskich.

Wyświetlono: 2066

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej