Nowości - Tworzywa sztuczne z kraju

BOP: nowe typy polietylenu

14.04.2015

Basell Orlen Polyolefins Sprzedaż prezentuje dwa nowe gatunki polietylenu niskiej gęstości: Malen E FGAS 27-D022 i Malen E FABS 27-D022, które są produkowane w płockich zakładach Basell Orlen Polyolefins.

LDPE Malen E już od dawna produkowany jest przez BOP w technologii rurowej w procesie polimeryzacji wysokociśnieniowej. To materiał umożliwiający łatwe przetwórstwo oraz różnorodne zastosowaniu (folie mono- i współwytłaczane). Jest przetwarzany w szerokim zakresie parametrów. Zalety tworzywa LDPE Malen E to m.in. dobra odporność na przebicie i rozdarcie; wysoka wytrzymałość mechaniczna, dobra odporność na pełzanie i pękanie oraz dobra zgrzewalność i właściwości obkurczające. Z tego powodu, główną grupą produktów, wytwarzaną z gatunków LDPE Malen E są różnego rodzaju folie opakowaniowe do żywności i produktów nieżywnościowych oraz folie m.in. dla rolnictwa i budownictwa.

Teraz w ofercie BOPS dostępne są teraz dwa nowe gatunki LDPE, o podwyższonej gęstości: Malen E FGAS 27-D022 i Malen E FABS 27-D022. Mogą one być wykorzystywane w procesach wytłaczania, jak również do produkcji cienkiej folii rękawowej wysokiej jakości do pakowania żywności, folii termokurczliwej oraz folii do pakowania artykułów higienicznych, a także do laminacji. Obydwa gatunki zawierają przeciwutleniacz i środek poślizgowy, a Malen E FABS 27-D022 ma również dodatek antyblokujący zapobiegający sklejaniu się folii, dzięki czemu wytłaczane folie doskonale nadają się do zautomatyzowanych systemów pakowania.

W przypadku obydwu gatunków odpowiednio dobrano rodzaj i stężenie środka poślizgowego, który wykazuje lepszą stabilność termiczną. Dzięki temu z jednej strony w procesie przetwórstwa tych gatunków zaobserwować można zmniejszoną szybkość parowania dodatku poślizgowego, a z drugiej – folia uzyskuje optymalny współczynnik tarcia w stosunkowo krótkim czasie. Zatem, wytwarzana folia lepiej też zachowuje się w procesie laminacji i drukowania. Obydwa gatunki gwarantują uzyskanie optymalnych właściwości optycznych, a odpowiednio dobrany wskaźnik szybkości płynięcia zapewnia polimerowi bardzo korzystną charakterystykę przetwórczą oraz możliwość uzyskiwania sztywnych folii o wymaganych grubościach w zakresie 20 – 60 μm. W przypadku gatunku Malen E FABS 27-D022, doświadczenia przetwórców wskazują również na możliwość wytwarzania folii o grubościach znacznie poniżej 20 μm o zadowalających parametrach wytrzymałościowych.

Potencjalne zastosowania konsumenckie Malen E FGAS 27-D022 i Malen E FABS 27-D022 to wytłaczanie folii rękawowej o strukturze mono- i wielowarstwowej (wysokiej jakości folia termokurczliwa, folia do laminowania, woreczki do chleba, folie do ochrony powierzchni, składnik mieszanin); wytłaczanie folii wylewanych typu cast; formowanie wtryskowe (wyroby konstrukcyjne, artykuły użytkowe gospodarstwa domowego).

Wyświetlono: 2370

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej