Wiadomości - Przemysł chemiczny z kraju

BGK będzie współfinansować nową elektrownię Grupy Azoty w Puławach

03.07.2015

Grupa Azoty Puławy, Elektrownia Puławy i Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie w sprawie sfinansowania nowej inwestycji spółki w Puławach. Będzie nią niskoemisyjna i bezodpadowa elektrownia klasy 400MWe. Wartość inwestycji przekroczy 1 mld zł.

Nowa Elektrownia Puławy to jedna z kluczowych inwestycji Grupy Azoty i największy projekt energetyczny realizowany w ostatnim czasie na Lubelszczyźnie. Będzie najlepszym blokiem tego typu w Polsce.

- Dołączamy do najlepszych firm inwestujących w energię. Projekt ma na celu uzyskanie zwiększonej efektywności energetycznej. Elektrownia będzie niskoemisyjna, bezodpadowa, ekologiczna. Emisja dwutlenku węgla zmniejszy się tym samym o połowę. To świetnie wpisuje się w politykę klimatyczną Unii Europejskiej – powiedział prezes Elektrowni Puławy Zygmunt Kwiatkowski.

Porozumienie jest kontynuacją długofalowej współpracy pomiędzy Bankiem Gospodarstwa Krajowego a Grupą Azoty. W kwietniu br. BGK wraz z konsorcjum banków udzielił finansowania na realizację programu inwestycyjnego zapisanego w strategii spółki do 2020 r. Wartość podpisanej umowy wyniosła 1,5 mld zł (łącznie wszystkie banki w konsorcjum). Natomiast jesienią 2014 r. BGK udzielił Grupie Azoty ZAK kredytu terminowego do kwoty 256 mln zł. Pozyskane środki spółka przeznaczyła na współfinansowanie budowy nowej elektrociepłowni.

W przypadku inwestycji w Puławach Bank Gospodarstwa Krajowego będzie odpowiedzialny za zorganizowanie finansowania w formule „project finance" (finansowanie dla spółki celowej). Kredytobiorcą będzie Elektrownia Puławy, która jest kontrolowana w 100% przez Grupę Azoty Puławy.

– Bardzo cieszy nas zaufanie, którym obdarza nas Grupa Azoty, powierzając organizację finansowania kolejnej swojej inwestycji, tak ważnej z punktu widzenia gospodarki. Budowa elektrowni w Puławach będzie 56 projektem sektora przemysłowego sfinansowanym przez bank w ramach rządowego programu „Inwestycje polskie". Nasze zaangażowanie w tym programie wynosi już ponad 23 mld zł i systematycznie rośnie – powiedział Jacek Szugajew, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Planowana inwestycja będzie niskoemisyjna i bezodpadowa, bo zasilana gazem ziemnym. Rozwój energetyki gazowej pozwala na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych z tytułu emisji dwutlenku węgla. Energetyka oparta na gazie ziemnym jest w Europie coraz popularniejsza, idąc w ślad za postępującą liberalizacją rynku tego surowca.

Wyświetlono: 981

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej