Artykuły - Przemysł chemiczny

Bezpieczeństwo procesów chemicznych

24.10.2020
Autor: ARTYKUŁ PROMOCYJNY/METTLER TOLEDO, Marcin Krzyżostaniak, marcin.krzyżostaniak@mt.com
Bezpieczeństwo procesów chemicznych

Zapewnienie bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy i priorytetem biznesowym w całej wysokowartościowej branży chemicznej.

Niebezpieczne i toksyczne chemikalia stwarzają szczególne ryzyko, którego nie należy ignorować. Często produkty są opracowywane i wytwarzane w ekstremalnych warunkach, a chemia musi być dobrze zrozumiana, aby zapewnić bezpieczną i zgodną z przepisami eksploatację.

Wyzwania związane z bezpieczeństwem w przemyśle chemicznym:

  • Rozwój chemiczny jest czynnością praktyczną, co oznacza, że narażenie na toksyczne i niebezpieczne materiały jest koniecznym ryzykiem, którym należy się zająć.
  • Ergonomiczne urazy są powszechne w laboratoriach i środowiskach produkcyjnych i powinny być brane pod uwagę podczas projektowania miejsca pracy.
  • Wyeliminowanie łatwopalnych rozpuszczalników lub palnych proszków znacznie zwiększa bezpieczeństwo, ale stanowi wyzwanie z naukowego punktu widzenia.
  • Procesy i projekty wysokiego ryzyka muszą być oceniane pod kątem bezpieczeństwa, często w trudnych do osiągnięcia terminach i przy coraz mniejszych ilościach dostępnych materiałów.
  • Udostępnianie informacji o zagrożeniach i danych pomocniczych w organizacji oraz partnerom zewnętrznym jest problematyczne.
  • Ryzyko związane z pobieraniem próbek niebezpiecznych przez systemy działające w podwyższonych temperaturach i ciśnieniu jest często zbyt wysokie, aby je uzasadnić.
Wyświetlono: 562

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej