Wiadomości - Transport i logistyka - Z kraju

Będzie integracja spółek PERN i OLPP

08.02.2017

Spółki PERN i OLPP rozpoczęły proces integracji, zmierzający do wzmocnienia wewnętrznego Grupy Kapitałowej PERN.

- Grupa PERN podejmuje strategiczne wyzwanie, stając się uczestnikiem i kreatorem systemu mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju w zakresie rynku ropy naftowej i paliw. Realizowana strategia sektorowa jest ważnym elementem polityki energetycznej. Integracja obu firm ma na celu uporządkowanie i wzmocnienie struktury logistyki naftowej i paliwowej w Polsce, wzorem zmian dokonanych w ubiegłych latach na rynkach energii elektrycznej i gazu. Poprzez połączenie uzupełniających się organizmów PERN i OLPP powstanie podmiot o dużo większym potencjale. Połączona organizacja będzie mogła efektywniej realizować swoje funkcje i rozwijać możliwości na rynku logistyki naftowej i paliwowej. Już wkrótce będziemy funkcjonować jako jeden organizm, odpowiadający za bezpieczeństwo energetyczne w obszarze logistyki i magazynowania ropy naftowej i paliw – poinformował PERN w komunikacie.

W skład Grupy Kapitałowej PERN wchodzi sześć spółek zależnych: PERN, OLPP, Naftoport, CDRiA, Petromor oraz Siarkopol Gdańsk. Łącznie Grupa posiada ponad 3 mln m3 pojemności magazynowej na ropę naftową oraz 1,8 mln m3 na paliwa płynne. Dysponuje morskim terminalem przeładunkowym o mocy 34 mln ton ropy naftowej rocznie Prowadzi działalność w zakresie transportu, przeładunku i magazynowania ropy naftowej, przeładunku, blendowania paliw oraz badania laboratoryjnego produktów naftowych. Podstawowym zadaniem spółki jest eksploatacja sieci rurociągów transportujących rosyjską ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech. Oprócz sieci rurociągów przesyłających ropę naftową, PERN posiada także sieć rurociągów produktowych, wykorzystywanych do transportu paliw płynnych wyprodukowanych przez rafinerie. Sieć ta rozchodzi się promieniście z Płocka, w kierunku Warszawy, Poznania oraz Częstochowy.

Wyświetlono: 756

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej