Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

BASF z impetem wkroczył w 2017 r.

11.05.2017
BASF z impetem wkroczył w 2017 r.

Koncern BASF osiągnął w pierwszym kwartale 2017 r. przychody o 19% wyższe niż w analogicznym okresie roku wcześniejszego. - Mieliśmy dobry początek roku. Zaobserwowane w 2016 r. trendy w zakresie popytu utrzymały się - powiedział Kurt Bock, prezes zarządu największej chemicznej firmy świata.

Wartość przychodów BASF w pierwszym kwartale roku wyniosła 16,9 mld euro. We wszystkich sektorach biznesowych wchodzących w skład koncernu pozytywna dynamika wolumenu odnotowana w poprzednich kwartałach została utrzymana, co wpłynęło na ogólny wzrost wolumenu sprzedaży na poziomie 8%. Ponadto firma uzyskała znacznie wyższe ceny sprzedaży (wzrost o 8%), zwłaszcza w sektorze Chemicals. Zysk operacyjny Grupy BASF (EBIT) był o 29% wyższy i wyniósł 2,5 mld euro. Jednocześnie BASF spodziewa się, iż w 2017 r. nastąpi wzrost produkcji chemicznej o 3,4%.

- Jeśli chodzi o prognozy dla całego roku, to jesteśmy ostrożni. W dalszym ciągu dostrzegamy znaczące ryzyka mające wpływ na rozwój otoczenia makroekonomicznego i sytuację polityczną. Potwierdzamy naszą prognozę na 2017 r. w odniesieniu do sprzedaży i zysku. Oczekujemy znacznego wzrostu sprzedaży w Grupie. Zgodnie z naszą definicją, oznacza to wzrost na poziomie minimum 6% - dodał Kurt Bock.

W sektorze Chemicals odnotowano w okresie styczeń – marzec br. wzrost sprzedaży o 36% (wyniosła ona 4,1 mld euro) w porównaniu z pierwszym kwartałem roku ubiegłego, co w głównej mierze wynika z wyższych cen petrochemikaliów i monomerów. Wszystkie działy sektora Chemicals osiągały wyższe wolumeny sprzedaży, co wpłynęło na ogólny wynik sprzedaży. Negatywny wpływ na zyski w pierwszym kwartale 2017 r. w związku z wypadkiem w Porcie Północnym w zakładzie w Ludwigshafen w 2016 r. został skompensowany dzięki pierwszej racie odszkodowania.

Sprzedaż w sektorze Performance Products wzrosła o 9% w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r. i wyniosła 4,3 mld euro. Był to głównie efekt wyższych wolumenów działów Dispersions & Pigments, Care Chemicals oraz Performance Chemicals.

W sektorze Functional Materials & Solutions wartość sprzedaży wzrosła o 18% rok do roku i osiągnęła wartość 5,2 mld euro. Stał za tym gwałtowny wzrost wolumenów sprzedaży, przede wszystkim wynikający z wyższego popytu odnotowanego w branży motoryzacyjnej. Na wzrost sprzedaży wpływ miało także przejęcie zakładu Chemetall od firmy Albemarle w grudniu 2016 r.

W sektorze Agricultural Solutions odnotowano wzrost sprzedaży na poziomie 4% rok do roku (1,9 mld euro), mimo utrzymujących się trudnych warunków rynkowych.

Z kolei sprzedaż na poziomie 829 mln euro w sektorze Oil & Gas była o 36% wyższa niż w pierwszym kwartale poprzedniego roku, na co wpłynęły wyższe ceny. W pierwszym kwartale tego roku cena baryłki ropy typu Brent blend wynosiła średnio 54 dolary (cena w pierwszym kwartale 2016 r.: 34 dolary). Ceny gazu na europejskich rynkach transakcji natychmiastowych także gwałtownie wzrosły w porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 r. Wolumeny produkcji utrzymały się na poziomie z pierwszego kwartału roku ubiegłego, a wolumeny sprzedaży, w szczególności gazu, przekroczyły poziom odnotowany w pierwszym kwartale 2016 r.

W 2016 r. firma BASF osiągnęła obroty w wysokości blisko 58 mld euro.

Wyświetlono: 843

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej