Wiadomości - Tworzywa sztuczne ze świata

BASF twierdzi, że dokonał rewolucji w recyklingu tworzyw sztucznych

24.01.2019
BASF twierdzi, że dokonał rewolucji w recyklingu tworzyw sztucznych

Koncern BASF przekonuje, że wprowadzanym przez siebie projektem ChemCycling dokonuje przełomu w technologii recyklingu odpadowych tworzyw sztucznych.

- Recykling chemiczny stanowi innowacyjny sposób ponownego wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych, które nie są obecnie poddawane recyklingowi. Są to np. mieszane lub nieoczyszczone tworzywa sztuczne. W zależności od regionu, tego rodzaju odpady są zwykle transportowane na składowisko lub spalane, dzięki czemu można odzyskać energię. Jednak recykling chemiczny oferuje inną alternatywę: stosując procesy termochemiczne, tworzywa sztuczne można wykorzystywać do produkcji gazu syntezowego lub olejów. Powstałe w drodze recyklingu surowce można użyć jako materiał wsadowy w produkcji produktów BASF – w ten sposób częściowo zastępują one zasoby kopalne – przekonują przedstawiciele niemieckiego koncernu.

Poinformowali oni również, że BASF po raz pierwszy wytworzył produkty na bazie odpadowych tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi chemicznemu. Tym samym firma stała się światowym pionierem w tej dziedzinie.

– Odpowiedzialne korzystanie z tworzyw sztucznych jest kluczowe dla rozwiązania problemu odpadów na świecie. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw, instytucji, jak i konsumentów. Recykling chemiczny może wnieść istotny wkład w zmniejszanie ilości odpadów z tworzyw sztucznych. Dzięki projektowi ChemCycling wykorzystujemy odpadowe tworzywa sztuczne jako zasób. W ten sposób tworzymy wartość dla środowiska naturalnego, społeczeństwa i gospodarki. Połączyliśmy siły z partnerami na całej długości łańcucha wartości, aby stworzyć model pracy w obiegu zamkniętym. BASF ściśle współpracuje ze swoimi klientami i partnerami, począwszy od firm zajmujących się gospodarką odpadami po dostawców technologii i producentów opakowań, aby zamknąć obieg w łańcuchu wartości - mówi Martin Brudermüller, prezes koncernu BASF.

BASF, we współpracy z 10 klientami z rozmaitych sektorów, rozwija już produkty pilotażowe, w tym opakowania serów, podzespoły do chłodziarek czy panale izolacyjne. Wytwarzanie produktów spełniających wysokie standardy jakości i higieny, które są specjalnie wymagane np. do pakowania żywności, jest możliwe, ponieważ dostarczane przez firmę produkty pochodzące z ChemCycling mają dokładnie takie same właściwości, jak produkty wykonane z zasobów kopalnych.

- Nowy rodzaj recyklingu umożliwia nam i naszym klientom wdrażanie innowacyjnych modeli biznesowych. Wszyscy przywiązujemy dużą wagę do produktów i opakowań wykonanych z materiałów pochodzących z recyklingu i nie możemy lub nie chcemy pozwolić sobie na żadne kompromisy w zakresie jakości. W kolejnym kroku BASF planuje wprowadzić na rynek pierwsze produkty wytworzone w ramach projektu ChemCycling – przyznaje Stefan Gräter, szef projektu ChemCycling w BASF.

Na początku łańcucha produkcyjnego olej pozyskany z odpadowych tworzyw sztucznych w drodze procesów termochemicznych jest przekazywany do dalszej produkcji. BASF pozyskuje ten surowiec na potrzeby projektów pilotażowych od swojego partnera, niemieckiej firmy Recenso. Alternatywą może być również wykorzystanie gazu syntezowego z odpadowych tworzyw sztucznych. Pierwszą partię oleju popirolitycznego wprowadzono do krakera parowego zakładu BASF w Ludwigshafen w październiku 2018 r.

- Kraker parowy to punkt początkowy produkcji według koncepcji Verbund. Rozbija on surowce, takie jak benzyna ciężka czy olej popirolityczny, w temperaturze około 850 stopni Celsjusza. Podstawowymi produktami procesu są etylen i propylen. Zgodnie z metodą bilansu masowego można matematycznie przypisać udział surowca pochodzącego z recyklingu do produktu końcowego z wykorzystaniem certyfikowanej metody. Każdy klient może wybrać procent materiału pochodzącego z recyklingu – opowiada Stefan Gräter, szef projektu ChemCycling w BASF.

- Zarówno rynek, jak i społeczeństwo oczekują od przemysłu przedstawienia konstruktywnych rozwiązań w zakresie usuwania odpadów z tworzyw sztucznych. Recykling chemiczny stanowi innowacyjne uzupełnienie innych procesów recyklingu i gospodarowania odpadami. Potrzebujemy szerokiego zakresu możliwości odzysku odpadowych tworzyw sztucznych, gdyż nie każde rozwiązanie jest odpowiednie dla każdego rodzaju odpadów lub dla każdego zastosowania produktu. Pierwszy wybór powinien zawsze padać na rozwiązanie, które sprawdza się najlepiej w zakresie oceny cyklu życia – wyjaśnia Andreas Kicherer, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w BASF.

Jednak zanim projekt będzie gotowy do wprowadzenia na rynek, muszą być spełnione warunki technologiczne i regulacyjne. Z jednej strony istniejące technologie przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych w surowce pochodzące z recyklingu, takie jak olej popirolityczny czy gaz syntezowy, należy dalej rozwijać i dostosowywać, aby zapewnić im nieustannie wysoką jakość. Z drugiej strony, regionalne ramy regulacyjne będą znacząco wpływać na zakres, w jakim takie podejście może zostać przyjęte na poszczególnych rynkach. Przykładowo istotne jest, aby uznano recykling chemiczny i metodę bilansu masowego za elementy przyczyniające się do osiągnięcia celów w zakresie recyklingu, specyficznych dla danego produktu i zastosowania.

Wyświetlono: 1064

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej