Wiadomości - Przemysł chemiczny ze świata

BASF: trzeci kwartał roku zdecydowanie na plus

26.10.2017

Koncern BASF odnotował znaczący wzrost sprzedaży i zysków w trzecim kwartale 2017 r.

Sprzedaż BASF wzrosła o 9% w porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku i wyniosła w okresie lipiec – wrzesień br. 15,3 mld euro. To przede wszystkim efekt dobrej koniunktury, a także znacząco wyższych cen sprzedaży w segmencie Chemicals. Zysk netto wzrósł o 448 mln euro do kwoty 1,3 mld euro.

Sprzedaż w segmencie Chemicals wzrosła o 25% i sięgnęła w trzecim kwartale 4 mld euro. To przede wszystkim zasługa wyższych cen we wszystkich dywizjach, zwłaszcza w segmencie Monomers. BASF znacznie zwiększył wolumen sprzedaży. Wahania kursów walut nieco osłabiły sprzedaż we wszystkich oddziałach. Negatywny wpływ na dochody spowodowany wypadkiem w North Harbour w zakładzie w Ludwigshafen w trzecim kwartale 2017 r. został zrekompensowany przez płatności z tytułu ubezpieczenia.

W segmencie Performance Products sprzedaż wzrosła o 2% w porównaniu do trzeciego kwartału 2016 r., osiągając niemal 4 mld euro. To wpływ m.in. wzrostu wolumenu sprzedaży we wszystkich oddziałach. Ceny pozostały na tym samym poziomie w porównaniu z analogicznym kwartałem poprzedniego roku. Wzrost cen w dywizjach Dispersions & Pigments oraz Care Chemicals został w dużej mierze zniwelowany znacznymi spadkami cen w dziale Nutrition & Health. Wahania kursów walut, zwłaszcza dolara amerykańskiego i wahania portfela, osłabiły wzrost sprzedaży.

Sprzedaż w segmencie Functional Materials & Solutions wzrosła o 7% w porównaniu z trzecim kwartałem 2016 r., osiągając wysokość ok. 5 mld euro. Była to konsekwencja wyższych cen, jak również wpływ biznesu Chemetall, który został przejęty od Albemarle w grudniu 2016 r. Wielkość sprzedaży wzrosła w każdej z dywizji, z wyjątkiem Catalysts, gdzie BASF wskazał na istotny spadek wielkości obrotu metalami szlachetnymi. W porównaniu z trzecim kwartałem 2016 r., nastąpił wzrost wielkości sprzedaży w przemyśle motoryzacyjnym i budowlanym.

Sprzedaż w segmencie Agricultural Solutions spadła o 6% w porównaniu z trzecim kwartałem 2016 r., osiągając poziom 987 mln euro. Był to przede wszystkim efekt spadku cen i wolumenu w Brazylii. Negatywne skutki wahań kursowych wywarły dodatkową presję na rozwój sprzedaży. Firma BASF zdołała jednak nieznacznie zwiększyć ogólną wielkość sprzedaży. Zamknięcie zakładów produkcyjnych w Beaumont w Teksasie i Manatí w Puerto Rico ze względu na huragany również miało negatywny wpływ na wysokość dochodów.

Wyświetlono: 728

Przeczytaj również

Skomentuj

Kalendarium

więcej